عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین تاثیر تیمی بوسیله هوش هیجانی و رهبری تحول گرا

قسمتی از متن پایان نامه :

) آموزش هوش هیجانی

آیا هوش هیجانی را میتوان افزایش داد؟ آیا می‌توان آن را آموخت و آموزش داد؟

بسیاری از درمانگران ادعای توانایی افزایش هوش هیجانی را دارند. بعضی‌ها هم عقیده دارند مانند هر نوع دیگر هوش، بسیار دشوار می باشد که بتوان هوش هیجانی را افزایش داد. حتی اگر مدلهای هوش هیجانی را که برمبنای شخصیت می‌باشد، بپذیریم، مفهوم اینکه بتوانیم بسادگی خصوصیات اصلی و اساسی شخصیت را تغییر دهیم، صحیح نمی‌باشد. لذا تغییر و افزایش هوش هیجانی نیز با سادگی امکان پذیر نخواهد بود.

آموزش مهارتهای اجتماعی نیز یکی از راه‌های افزایش هوش هیجانی می باشد. این آموزش ها شامل برنامه‌های کنترل خشم و عصبانیت، همدلی، تشخیص و به رسمیت شناختن تشابهات و تفاوت‌های مردم، اظهار ادب و صمیمیت و تعارف، اداره خود، برقراری ارتباط، ارزیابی خطرات، خودگفتاری مثبت، حل مسأله و مشکل، تصمیم گیری، ایجاد هدف و مقاومت پیش روی فشارها می‌تواند باشد.

ترتیب دادن جلسات گروهی در باره انواع هیجانات مثل شادی و غم، عشق و تنفر و… که افراد درمورد احساسات و هیجانات خود اطلاعات عینی تری پیدا کنند.

بطور کلی روان درمانی مشاوره، مربی گری و آماده سازی راههایی اند که می‌توانند به افزایش هوش هیجانی کمک کنند (احدی و خورشید زاده، 1389).

مایر عقیده دارد هوش هیجانی یکنوع ظرفیت روانی برای معنی بخشی و کاربرد اطلاعات هیجانی می‌باشد. افراد در این مورد ظرفیتهای مختلف دارند. بعضی در حد متوسط و بعضی دیگر ماهرند. به عقیده مایر، قسمتی از این ظرفیت غریزی می باشد، درحالیکه قسمت دیگر آن چیزی می باشد که ما از تجارب زندگی می‌آموزیم. قسمت اخیر می‌توان بوسیله کوشش، تمرین و تجربه پیشرفت یابد. سالووی عقیده دارد بسیاری از مهارتهای که قسمتی ازهوش هیجانی هستند می‌توانند یادگرفته شوند، او معتقد می باشد هوش هیجانی عبارت از یکسری مهارتها و قابلیتهایی می باشد که می‌تواند هم آموزش داده گردد و هم یادگرفته گردد، بطوری که شخص بتواند از نظر هیجانی بهتر تربیت یابد (عابدی و جعفری، 1384، 65).

مایر و سالووی خاطر نشان می کنند که هنوز جوابی که بوسیله تحقیقات میدانی بدست آمده باشد برای این سوال وجود ندارد.

پس پاسخ این می باشد که با انگیزه وکوشش کافی , می‌توان مهارتها و قابلیتها یی را که قسمتی از هوش هیجانی می باشندافزایش داد. روان درمانی, مشاوره و مربی  گری و آماده سازی راههایی می باشند که بوسیله آن می‌توان مهارتهای هوش هیجانی را افزایش داد. پس برخلاف هوش شناختی و نوع شخصیت یک فرد با هوش هیجانی یک مهارت و توانایی انعطاف پذیر می باشد که قابلیت بهبود و توسعه را دارد. لذا نمره‌هایی که از آزمون‌های هوش هیجانی بدست می آیند نباید آخرین نتیجه از مهارتهای هوش هیجانی تلقی گردند. نمرات هوش هیجانی معمولا با افزایش سن بیشتر می شوند. اکثر مردم در طول زندگی خود آگاهی بیشتری بدست می آورند و با بالا رفتن سن راحت تر می‌توانند هیجانها و رفتار خود را کنترل کنند.

افراد بخش عمده ای از هوش هیجانی خود را در خانواده فرا می گیرند. بهترین منبع یادگیری این توانایی خانواده و خصوصا والدین هستند. پژوهش های نشان می دهد که هوش هیجانی کودک محصول نمایش مهارتهای هوش هیجانی والدین می باشد و نه تجربه شخصی آنها از استرس هیجانی. بار- آن اظهار می کند که هوش هیجانی درطول زمان رشد می کند و می‌تواند با بهترین برنامه ریزی و روان درمانی بهبود یابد.

پژوهش ها نشان داده اند که آموزش مهارتهای اجتماعی و هیجانی که به تعبیری هوش هیجانی می باشد تأثیر مهمی در بهبود کیفیت روابط بین فردی و اجتماعی دارد. این نوع آموزش ها اکثرا در مدارس و محیط های شغلی صورت گرفته می باشد (موسوی، 1387، 43).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

  • سنجش رهبری تحول آفرین در بانکهای استان گیلان
  • سنجش هوش هیجانی در بانکهای استان گیلان
  • سنجش اثربخشی تیمی در بانکهای استان گیلان
  • سنجش ارتباط هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین
  • سنجش ارتباط رهبری تحول آفرین و تاثیر تیمی
  • سنجش ارتباط هوش هیجانی و تاثیر تیمی
  • سنجش ارتباط هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین با تاثیر تیمی
  • آزمون مدل پژوهش