عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین تاثیر تیمی بوسیله هوش هیجانی و رهبری تحول گرا

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل هوش هیجانی دولویکس و هیگس[1]

دولویکس و هیگس بر اساس تحقیقات تجربی خود عناصر محوری مشترک را در ساختار کلی هوش هیجانی شناسایی کرده اند که عبارتند از:

1- خود آگاهی، آگاهی از احساسات شخصی خود وتوانایی تشخیص و مدیریت آنها.

2- انعطاف هیجانی، توانایی خوب اقدام کردن و سازگاری در موقعیتهای مختلف.

3- انگیزش، انرژی و انگیزه ای  که برای دستیابی به نتایج وهدفهای کوتاه مدت، بلند مدت هست.

4 -حساسیت بین فردی، توانایی آگاه بودن ازاحساسات دیگران و دستیابی به تصمیمات قابل نفوذ در آنها.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5- تاثیر، توانایی ترغیب دیگران به تغییر دیدگاهشان در باره یک مساله.

6- فراست، توانایی بهره گیری از بینش و تعامل در تصمیم گیری هنگام رویارویی با اطلاعات مبهم.

7- صداقت، توانایی ایجاد و تعهد در هنگام روبرو شدن با چالش و اقلام ثابت و درست.

جدول 2-1) مدل‌های هوش هیجانی

 

علیرغم وجود مدل‌های متفاوت از هوش هیجانی، شباهتهای آماری و نظری، بین مفاهیم گوناگون آنها هست. درسطحی جامع تر، تمامی مدل‌ها قصد فهمیدن و سنجش عناصر دخیل در درک و تنظیم هیجانات شخصی خود فرد و دیگران را دارا هستند. تمامی مدل‌ها، با این نگاه که مولفه‌های کلیدی معینی برای هوش هیجانی هست، موافقند. برای نمونه، هر سه مدل هوش هیجانی سالووی و مایر، بار- آن و گلمن، متضمن آگاهی ( درک) هیجانات و مدیریت هیجانها به عنوان عناصر کلیدی در وجود یک شخص هوشمند هیجانی هستند. بین معیارهای خود گزارش دهی هوش هیجانی مانند دو معیار مایر و سالووی و بار- آن همبستگی قابل ملاحظه ای پیدا نمود شده می باشد. معیارهای دیگری نیز از هوش هیجانی هست که درزمینه‌های صفتی و سازمانی کاربرد دارد.

[1]– Doloviex & Higgs

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

  • سنجش رهبری تحول آفرین در بانکهای استان گیلان
  • سنجش هوش هیجانی در بانکهای استان گیلان
  • سنجش اثربخشی تیمی در بانکهای استان گیلان
  • سنجش ارتباط هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین
  • سنجش ارتباط رهبری تحول آفرین و تاثیر تیمی
  • سنجش ارتباط هوش هیجانی و تاثیر تیمی
  • سنجش ارتباط هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین با تاثیر تیمی
  • آزمون مدل پژوهش