عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر تشکیل تعاونی­ های تولید روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

مطالعات نشان می­دهد منشاء طلوع و توسعه نهضت تعاونی جدید را بایستی در تحولات و تغییرات عمیق اقتصادی و سیاسی که در اواسط قرن هجدهم میلادی در اروپا پدیدار گردید و در سراسر قرن نوزدهم متجلی بود جستجو نمود. در این زمان اروپاییان از راه پژوهش‌های عملی، مهار کردن منابع عظیم انرژی و به کار گرفتن نیروی محرکه ماشین‌ها برای انجام اموری که روزگاری نیروی عضلانی بشر و حیوان منبع آن محسوب می‌گردید. دگرگونی شگرفی در ساختمان وسایل تولید ایجاد نمود که نحوه کار و اندازه بازده کارگاه‌های تولیدی و دنبال آن اقتصادی جامعه را در دگرگون نمود و عصر جدید انقلاب صنعتی را بنیان نهاد. انقلاب  صنعتی که موجب ازدیاد ثروت و محصولات کشاورزی و موالید دامی بود و به علت روابط نابسامان اجتماعی نخستین نتیجه‌ای که به بار آورد آن بود که زنان و مردان بی‌شماری را وادار ساخت تا ساعت‌های متمادی در شرایط نامساعد برای دستمزد اندک به کار طاقت‌فرسا بپردازند و کودکان در کارگاه‌ها با شرایط غیرانسانی به کار گمارده شوند. در این زمان وضع بیکاری اسف‌انگیز بود و ورود ماشین به کارگاه موجب بیکاری گروه عظیم کسانی گردید که سال‌های دراز نیروی جسمی و قدرت عضلانی آن‌ها عامل محرکه چرخ‌های تولید بود. ازدیاد بیکاران و فقر عمومی موجب اعتصاب و انقلابات پی‌درپی در غالب کشورهای اروپایی گردید  که این خود از اثرات مستقیم انقلاب صنعتی محسوب می‌گردید (سعیدی،218:1387).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این زمان در نواحی کشاورزی وضع بهتر از صنعت نبود. روستاییان با مشکل فراوانی روبه‌رو بودند. آزادی کشاورزان از قید رژیم ملوک‌الطوایفی قدیمی موجب بروز گرفتاری‌های تازه‌ای شده بود. خود کشاورزان بیش‌ازپیش به رباخواران بدهکار شدند و دسترنج آن‌ها به تاراج می‌رفت. نتایج حاصله از اوضاع اجتماعی این عصر زمینه مناسبی برای نشر و نمای افکار جدید به ‌مقصود برقراری نظام جدید اقتصادی و اجتماعی ایجاد نمود. گروهی از بشردوستان و سیاستمداران از طریق عرضه شواهد عملی شوق و رغبت عمومی را نسبت به ایده ال های تعاونی برانگیختند و موجب پیدایش نهضتی شدند که بتواند گره‌گشای معضلات اجتماعی آنان گردد (همان:219).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- آیا بین توانمندسازی روانشناختی و تشکیل تعاونی‌های تولیدی در مناطق روستایی ارتباط هست؟

1-1- آیا بین احساس خود تعیینی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

2-1- آیا بین احساس معنی‌داری و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

3-1- آیا بین احساس تأثیر و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

4-1- آیا بین احساس اعتماد و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

5-1- آیا بین احساس شایستگی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه