مطالعه تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر تشکیل تعاونی­ های تولید روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

متون توسعه نشان می­دهد به‌طورقطع یکی از آثار مهم آموزش و تعلیمات تعاونی، توسعه تعاملات آزادی‌خواهانه، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اعضاء و افراد می باشد. تحقیقات گوناگون در این خصوص حاکی از آن می باشد که رشد و توسعه اقتصادی جوامع با بهبود آموزش عمومی و باسوادی مردم  و در کل توانمند سازی ارتباط تنگاتنگی دارد. بدین ترتیب، آموزش‌های شغلی و مهارتی و توانمندسازی افراد برای اداره سازمان‌های تعاونی و افزایش کارایی تعاونی‌ها امری مهم در نظر گرفته می گردد. فعالیت آموزشی و توانمندسازی در داخل تشکیلات تعاونی‌ها مهم اجتماعی، انقلابی می باشد. میلیون‌ها افرادی که سال‌ها در طول زمان از نسلی به نسل دیگر وارد مؤسسات تعاونی شده و دوره‌های تعاونی را می‌گذرانند تمامی آموزش‌ها، دانش، مهارت و تجربه را کسب می‌کنند. همه‌ی آن‌ها می‌آموزند که بهتر کار بکنند، مؤثر واقع شوند، مسئولیت‌پذیری باشند، از امور مربوط به خود بهتر مراقبت نمایند، تعاونی‌های خود را بهتر اداره کنند، روابط انسانی بهتری با دیگران مستقر سازند و رفتار اجتماعی بهتری داشته باشند. اگر نهضت تعاون بخواهد جایگاه واقعی خود را در عرصه‌ی فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی کشور پیدا کند، در نظر داشتن افکار عمومی مردم مهم بسیار می باشد؛ پس برای جلب و جذب افکار عمومی به‌طرف نهضت تعاون آموزش، ترویج و تبلیغ و توانمند سازی، تأثیر اساسی و زیربنایی دارند.

 متون توسعه نشان می­دهد تقویت و توسعه سرمایه انسانی و اصل قرار دادن تعلیم و ترویج و توانمندسازی و تأکید برافزایش کیفیت و سازگاری روش‌ها با انواع آموزش‌ها، نیازهای اعضاء و کارکنان تعاونی‌ها، توسعه اقتصادی و تحول مورد انتظار را برای این مؤسسات به وجود خواهد آورد. کارشناسان، اقتصاددانان و برنامه ریزان توسعه بر این عقیده‌اند که توسعه شبکه‌های تعاونی با ارائه و به‌کارگیری روش‌ها و الگوهای مختلف آموزشی و توانمندسازی محقق می گردد (کیانمهر،1379: 58-61) و وقتی‌که مسائل و نارسائی‌ها و نابسامانی‌های شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی  مورد مطالعه و پژوهش قرار می‌گیرد، پیوسته ملاحظه می گردد که قسمت عمده‌ی نا بسامانی‌ها و معضلات ناشی از ناگاهی اعضا و مسئولان به وظایف و مسئولیت‌های خویش در چارچوب فلسفه و روش اقتصادی  و اجتماعی  تعاون و قانون و مقررات مربوطه می‌باشد. آموزش و توانمندسازی اعضاء در تعاونی‌ها وسیله می باشد که موجب همکاری بیشتر، کارایی و توانمندی و بالاخره تبلور فعالیت‌ها می گردد. یکی از معضلات اساسی فعالیت‌های تعاونی  اکثر کشورهای توسعه‌نیافته فقدان علاقه و اعتقاد و ناآگاهی تعاونی  به کاربرد آموزش و توانمدسازی می‌باشد. در حال حاضر باوجود 150 سال تجربه‌ی جهانی همه‌ی کشورهایی که تعاون را می‌شناسند، اصل آموزش و توانمدسازی را به‌عنوان یکی از اصول اساسی تعاون قلمداد می‌نمایند. منتهی تفاوت‌ها در میدان اقدام و به‌کارگیری روش‌های آموزشی و شیوه  توانمدسازی و استمرار آن و همچنین محیط مناسب آموزش و محتوای آن بازمی‌گردد (مطیعی لنگرودی،1391: 127) و نا گفته پیداست موردی که در تعاونی‌ها مدنظر می‌باشد، ایجاد حس مسئولیت در بین اعضاء می باشد و مورد دیگر در نظر داشتن روحیه همکاری و مشارکت می‌باشد و نیز مورد با اهمیت دیگری که رعایت آن در تعاونی‌ها ضروری می باشد در نظر داشتن نیازها و خواسته‌های اعضاء می باشد. آگاهی افراد از این اصول آن‌ها را بیشتر به سمت تعاونی‌ها سوق می‌دهد که با توانمندسازی روانشناختی زمینه این هدف فراهم می­گردد (عشایری،1384: 14).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- آیا بین توانمندسازی روانشناختی و تشکیل تعاونی‌های تولیدی در مناطق روستایی ارتباط هست؟

1-1- آیا بین احساس خود تعیینی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

2-1- آیا بین احساس معنی‌داری و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

3-1- آیا بین احساس تأثیر و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

4-1- آیا بین احساس اعتماد و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

5-1- آیا بین احساس شایستگی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه