عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر تشکیل تعاونی­ های تولید روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

احساس: خود تعیینی: خود تعیینی به معنی احساس داشتن حق انتخاب در انجام وظایف شخصی می باشد. آنان خود را افرادی ایجاد گر و خود آغاز می‌بینند و می‌توانند به میل خود اقدامات ابتکاری انجام دهند، تصمیم‌های مستقل بگیرند و افکار جدید را به آزمون بگذارند (Vogt & Murrell,1990:56).

احساس تأثیرگذار بودن: افراد توانمند احساس کنترل شخصی بر نتایج دارند. آنان بر این باورند که می‌توانند با تأثیرگذاری بر محیطی که در آن کار می‌کنند، تغییر ایجاد کنند (Dover,1999: 8).

احساس داشتن اعتماد به دیگران: افراد توانمند احساس می‌کنند که با آنان منصفانه رفتار خواهد گردید. آن‌ها اطمینان دارند که نتیجه‌ی نهایی کارهایشان، نه آسیب و زیان، که عدالت خواهد بود. به ‌اظهار‌ دیگر، این اعتماد به معنی داشتن احساس امنیت شخصی می باشد (Mishra,1992:14).

 

2-12-3- تبیین ارتباط بین توانمندسازی روانشناختی و تعاونی‌های تولیدی

بهره گیری از توانایی‌های بالقوه منابع انسانی برای هر سازمانی مزیتی بزرگ به شمار می‌رود. در بهره‌وری فردی، تعاونی‌ها از مجموعه استعدادها و توانایی‌های بالقوه فرد به‌مقصود پیشرفت خود بهره گیری می کند و با بالفعل درآوردن نیروهای بالقوه و استعدادهای شگرف، موجب پیشرفت فرد و همسویی با تعاونی‌ها خواهد گردید پس لازمه دستیابی به هدف‌های موردنظر، مدیریت مؤثر این منابع با ارزش می باشد. در این راستا رشد، پیشرفت، شکوفایی و ارتقای توانمندی‌های اعضای تعاونی در سالیان اخیر تحت عنوان توانمندسازی موردتوجه صاحب‌نظران و کارشناسان مدیریت منابع انسانی واقع‌شده می باشد (لنگرودی و همکاران،1391: 124). افزون بر آن از عوامل مهم و حیاتی تعاونی­ها، نیروی انسانی کیفی و توانمنداست. به‌عبارت‌دیگر اهمیت منابع انسانی به‌مراتب از فناوری جدید، منابع مالی و مادی بیشتر می باشد. تفاوت اصلی سازمان‌ها و تعاونی­ها را بایستی در دانایی و نادانی دانست. تأثیر نیروی انسانی کارآمد، توانا و دانا در تحقق اهداف سازمانی، امری غیرقابل‌انکار می‌باشد. ازاین‌رو اهمیت یادگیری و آگاه‌سازی مستمر و قوی در تعاونی­ها هیچگاه تا به این اندازه حیاتی نبوده می باشد. به دلیل وجود نیروی­هایی هم زیرا جهانی‌شدن و فناوری، سرعت و پیچیدگی تحولات به‌گونه‌ای افزایش پیدا نمود که تعاونی­ها مجبور شدند برای ادامه حیات خود چیزهای بیشتری یاد بگیرند (مارکواد،1388: 1)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- آیا بین توانمندسازی روانشناختی و تشکیل تعاونی‌های تولیدی در مناطق روستایی ارتباط هست؟

1-1- آیا بین احساس خود تعیینی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

2-1- آیا بین احساس معنی‌داری و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

3-1- آیا بین احساس تأثیر و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

4-1- آیا بین احساس اعتماد و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

5-1- آیا بین احساس شایستگی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه