عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر تشکیل تعاونی­ های تولید روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بعد از جنگ جهانی دوم، تعاونی‌ها در کشور‌های درحال‌توسعه با اجرای برنامه‌های نوسازی در پاسخ به بعضی از نیاز‌ها و فشارهای اجتماعی، روانی، اقتصادی و سیاسی و غالباً با پیروی و الگوبرداری از کشورهای توسعه‌یافته با اهدافی نظیر ایجاد نظامی عادلانه‌تر و انسانی‌تر به وجود آمدند (پویش، 1384). این تشکل‌ها، از ساز کارهای اصلی طرفداری از توانمندی اعضا و پایگاهی برای فعالیت‌های مشترک آن‌ها به شمار می‌آیند که می‌توانند درک افراد را از شغل، توانایی‌ها و تأثیرگذاری بر محیط کار بهبود بخشند (Anonymous, 2004 :15).

2-6- تاریخچه تعاونی روستایی در ایران

مطالعات تاریخی نشان می‌دهد ایرانیان نخستین ملتی بوده‌اند که به‌نظام تعاونی توجه کرده‌اند. تعاونی سنتی که به‌مقصود همکاری و همیاری و کاستن از معضلات زندگی به‌تبع عرف و رسم جاری به وجود می‌آمد نشان از سابقه طولانی حرکت‌های تعاونی در ایران می باشد. پیدایش همکاری‌های سنتی از شکل و الگوی مشخصی پیروی نمی‌کند. به همین دلیل می باشد اشکال همکاری‌های سنتی بسیار متنوع می باشد. مطالعه تاریخی همکاری‌های سنتی از زمان‌های دور تا زمان حاضر نشان‌دهنده نوعی تحول و دگرگونی در شکل، محتوی و سازمان آن‌هاست .درواقع اساس شکل‌گیری شرکت‌های تعاونی‌های تولید کشاورزی، همکاری‌های سنتی در بخش کشاورزی می باشد. مطالعات مختلف حاکی می باشد در حال حاضر نیز نظام تعاون در کشاورزی از برجسته‌ترین نظام‌های بهره‌برداری می باشد. این موضوع با نتایج مطالعاتی جهانی در خصوص نظام‌های بهره‌برداری تطابق دارد (ماهنامه دهیاری‌ها، 1390: 32).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- آیا بین توانمندسازی روانشناختی و تشکیل تعاونی‌های تولیدی در مناطق روستایی ارتباط هست؟

1-1- آیا بین احساس خود تعیینی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

2-1- آیا بین احساس معنی‌داری و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

3-1- آیا بین احساس تأثیر و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

4-1- آیا بین احساس اعتماد و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

5-1- آیا بین احساس شایستگی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه