باشيم.
5. پيشنهاد مي شود تا با ارائه اطلاعات و آگاهيهاي لازم به گروه زنان نابارور در خصوص انواع روشهاي درمان ناباروري و اميد دادن به اين گروه، ارتقاي سطح عزت نفس، شادکامي ذهني و تقويت روابط زناشويي را شاهد باشيم.
6. پيشنهاد مي شود در مراکز درمان ناباروري تيم تخصصي توان بخشي رواني جهت حمايت از وضعيت سلامت دوران زنان نابارور تشکيل گردد.
مشکلات و محدوديتهاي تحقيق:
در انجام اين تحقيق برخي مشکلات و محدوديتها وجود داشت که عبارتند از:
1. تعداد سئوالات زياد و طولاني بود، به گونه اي که پاسخگويان پس از پاسخ دهي به پرسش نامه اول و دوم احساس خستگي مي کردند و تمايلي براي تکميل پرسش نامه سوم نداشتند.
2. تعدادي از زنان نابارور تمايل داشتند که به علت نازايي خود اقدام به تکميل پرسش نامه نمايند و احساس شرمساري و خجالت داشتند. براي رفع اين مشکل ضمن مصاحبه با زنان نابارور و مطرح کردن قواعد و الزامات اخلاقي تحقيق، به آنها اطمينان داده مي شد که اطلاعات آنها محرمانه نزد محقق باقي مي ماند.
3. پراکندگي کتابخانه ها و تعطيلي برخي کتابخانه هاي دانشگاهها جهت جستجوي مطالب و نگارش پايان نامه و عدم همکاري برخي از مسئولان کتابخانه ها با محقق، از جمله سختيها و دشواريهاي کار برد.

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید