عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه وضعیت گردشگری جنگ به مقصود توسعه گردشگری

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • چوئبده

روستای چوئبده در فاصله 35 کیلو متری شرق آبادان در حاشیه عروس بهمنشیر و در آغوش او آرمیده می باشد . از دور که به آن نگاه می کنی نخلستان همچون مخملی سبز احاطه اش کرده و نزدیک تر که می شوی، عظمت نخل های پر بارش آدم را به تعجب می اندازد . چوئبده، روستایی می باشد با مردمانی خود جوش، خونگرم و بسیار دوست داشتنی . زمانی نه چندان دور، در طول یک سال محاصره شهر مقاوم آبادان، چوئبده آشیانه هلی کوپتر ها و بندر گاه لنج هایی بود که بی محابا از خورمی گذشتند، و محا صره دشمن را می شکستند، و ابهت پو شالی دشمن را به هیچ می گرفتند . انگار همین دیروز بود که می دیدی رزمنده های بسیجی در ساحل چوئبده در زیر سایه های بلند نخل ها درانتظار حرکت لنج های پهلو گرفته بر ساحل چوئبده می نشستند این لنج ها، ساعتی بعد به حرکت می افتادند تا راه یک ساعته ماشین رو تا بندر امام را در هشت ساعت یا بیشتر، بپیمایند . گاهی هم دچار جزر دریا شده و به گل می نشستند، آن گاه مجبور می شدند ساعت ها در انتظار مد، در گوشه ای از آب های ساحلی لنگر بیندازند تا دو باره آب بالا بیا ید و لنج ها را از گِل رها سازد . چوئبده، تنها رگ حیاتی پشتیبانی آبادان در هیاهوی دود و آتش و خون، در یک سال محاصره شهر بود .

  • دب حردان

این منطقه حد نهایی تجاوز عراق ازمحور نشوه، کوشک، اهواز می باشد که در کیلومتر 5 فعلی جاده اهواز، خرمشهر واقع می باشد. لشکر 5 مکانیزه عراق با عبوراز مرز و رسیدن به جاده اهواز، خرمشهر خود را تا دب حردان رسانید ولیکن با مقاومت مردمی و نیروهای مسلح مواجه و مجبور به عقب‌نشینی تا سید طاهر گردید. ستون یادبودی همراه با تاریخچه این حادثه و قراردادن یک تانک غنیمتی عراق بر روی سکو حد نهایی تجاوز ارتش عراق را به بازدیدکنندگان معرفی می‌نماید .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شناسایی جاذبه های گردشگری جنگ در استان خوزستان
  • مطالعه روندها و مسائل عمومی و اختصاصی گردشگری در مناطق جنگی پس از پایان جنگ تحمیلی (امواج حرکت گردشگران، سنوات، خدمات، تأسیسات و آمار گردشگران)
  • تحلیل تاثیر پیدایـش و افـزایش گردشگـران جنـگ در استـان خوزستـان به منظـور تـوسعه گردشگری در استان
  • مطالعه سابقه شکل گیری و گسترش جنگ در منطقه مورد مطالعه (استان خوزستان)
  • مطالعه فرصت ها و چالش های فراروی گردشگری جنگ به مقصود ارائه راهکارهای عملی جهت توسعه و تأثیر آفرینی این نوع از گردشگری در گردشگری ملی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه