عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین قابلیت های اعتماد،اعتماد و قصد وفاداری در شرکت های بیمه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

تاریخچه بیمه

اولین قرارداد بیمه‌ای که به وجود آن پی برده‌اند قرارداد بیمه حمل و نقل می باشد که به سال هزار و سیصد و چهل و هفت میلادی در شهر ژن ایتالیا منعقد شده می باشد، پس شاید شروع فعالیت بیمه‌ای به معنی امروزی آن قرن چهاردهم میلادی باشد. پیدایش بیمه در قرن چهاردهم و یا احتمالاً یک قرن قبل از آن به این معنی نیست که قبلاً بشر در صدد یافتن وسیله‌ای برای مقابله با آثار حوادث نبوده می باشد (ضمیری و روحانی، 1391). آن گونه که از تالمود نقل کرده‌اند در قرون قدیم بین دریانوردان حاشیه خلیج فارس مرسوم بوده می باشد که هر گاه در کاروانی یکی از حیوانات باربر می‌میرد حیوان دیگری به هزینه افراد کاروان تهیه می گردد تا صاحب آن به تنهایی زیان وارده را تحمل نکند. (پایگاه آن‌لاین).

در یونان قدیم مؤسساتی دولتی نظیر سازمان‌های بیمه اجتماعی یا مددکاری وجود داشته که به کمک درماندگان می‌شتافته می باشد و مانند تأمین زندگانی افراد کهنسال از کار افتاده را به عهده داشته می باشد در روم قدیم نیز نمونه هایی از مستمری مادام العمر وجود داشته می باشد. بدیهی می باشد محاسبات حق بیمه در این نوع عملیات که با بیمه امروزی به هر حال شباهتی دارد مبتنی بر آمار درستی نبوده و به خصوص در مورد مستمری مادام العمر از جدول مرگ و میر حساب شده‌ای بهره گیری نمی‌گردید.در دو قرن اخیر فعالیت‌های بیمه‌ای در سرتاسر جهان توسعه یافته می باشد. در کشورهای صنعتی بیمه تأثیر مهمی را در ثبات وضع اقتصادی بازی می کند و در کشورهای جهان سوم نیز مزایای اجتماعی و اقتصادی بیمه شناخته شده و عملیات بیمه‌ای به تدریج گسترش یافته می باشد. بیمه حوادث با انواع مختلف آن در دو قرن اخیر متداول شده می باشد. مانند بیمه حوادث شخصی که زندگی فرد را در صورت نقص عضو و از کار افتادگی ناشی از حادثه تأمین می کند و یا در صورت فوت ناشی از حادثه سرمایه‌ای در اختیار خانواده او می‌گذارد (ضمیری و روحانی، 1391).

در یک قرن اخیر سازمان‌های بیمه اجتماعی که توسط دولت‌ها و یا زیر نظر آن‌ها اداره می شوند تأثیر قابل ملاحظه‌ای در توسعه بیمه بازنشستگی، بیمه عمر و حادثه شخصی کارگران و کارمندان و سایر حقوق بگیران به عهده گرفته‌اند. در ابتدای پیدایش بیمه‌های اجتماعی موجب رکود نسبی این نوع بیمه‌ها گردید اما به تدریج تعارض بین بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های بازرگانی منتفی گردید زیرا آشنایی با یک نوع بیمه موجب توجه افراد به سایر انواع آن گردید. با اختراع اتومبیل یک نوع جدید بیمه در حد وسیعی متداول گردید. بیمه خسارات وارد بر اتومبیل بیمه شده و همچنین بیمه خسارات وارد به اشخاص ثالث که در معرض تصادف هستند در هر نقطه‌ای از جهان هست و به این ترتیب بیمه مسئولیت پیش روی اشخاص ثالث رواج پیدا نمود و بیمه مسئولیت‌های ناشی از اموال و فعالیت‌های حرفه‌ای افراد معمول گردید و حتی مسئولیت ناشی از نواقص تولیدات صنعتی و غذایی و دارویی متداول گردید. مانند انواع جدید بیمه، بیمه‌های تمام خطر مهندسی می باشد که تأثیر قابل ملاحظه‌ای در توسعه صنعتی و اجرای طرح‌های عمرانی کشورها دارد. در این بیمه کلیه خسارات وارد به کارفرما و مقاطعه کار حین ساخت بناهای بزرگ، سدها و جاده‌ها و اجرای طرح‌های لوله کشی، انتقال نیروی برق و همچنین نصب کارخانه‌ها و نیروگاه‌ها اعم از آبی و حرارتی و یا اتمی مورد تأمین قرار می‌گیرد. بیمه‌های مربوط به وسایل نقلیه هوایی مانند بیمه بدنه هواپیما و هلیکوپتر، بیمه مسئولیت‌های ناشی از مسافرت هوایی، بیمه سرنشین، بیمه مسئولیت فرودگاه‌ها مانند بیمه هایی می باشد که در قرن اخیر اهمیت قابل ملاحظه‌ای یافته می باشد. با توسعه زندگی ماشینی و تمرکز جمعیت در شهرها و تراکم دارایی‌ها و تأسیسات از یک طرف بیمه‌های اموال مانند بیمه آتش سوزی و انفجار و نظایر آن توسعه پیدا نمود و از طرف دیگر مسئولیت افراد پیش روی اشخاص دیگر به مناسبت خساراتی که در اثر فعالیت‌ها و وسایل و تأسیسات خود به دیگران وارد می‌کنند رو به افزایش گذاشت و بیمه انواع مختلف مسئولیت متداول گردید. بدیهی می باشد قوانین و رویه دادگاه‌ها در تعیین و تشخیص مسئولیت و صدور حکم جبران خسارت اثر زیادی در رواج بیمه مسئولیت در هر کشور دارد. در کشورهای صنعتی حق بیمه انواع مختلف بیمه مسئولیت رقم قابل ملاحظه‌ای از درآمد شرکت‌های بیمه را تشکیل می‌دهد (ضمیری و روحانی، 1391).

بیمه نوعی تجارت بر مبنای مدیریت ریسک می باشد که در آن ریسک یک عملیات در ازای پرداخت وجه، از یک فرد به فرد دیگری منتقل می گردد. رشد متوسط صنعت بیمه در جهان حدود 12درصد می باشد. در سال 2007 حدود 3.3 تریلیون دلار حق بیمه دریافت شده می باشد که از این میان بیشترین رشد مربوط به بیمه‌های عمر می باشد. یک سوم این مبلغ مربوط به آمریکای شمالی به ارزش 1.2 تریلیون دلار، اروپا با 1.1 تریلیون دلار در رتبه دوم و کشور ژاپن با 500 میلیارد دلار در رتبه سوم قرار دارند.شهروندان و تجار بریتانیایی نیز295 میلیارد دلار را صرف بیمه کرده‌اند(ضمیری و روحانی، 1391)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-5-1) اهداف علمی:

هدف   کلی : مطالعه ارتباط بین قابلیت‌های اعتماد، اعتماد و قصد وفاداری

1) مطالعه ارتباط بین درک مشتری نسبت به شایستگی(تخصص) کارکنان و اعتماد کارکنان.

2) مطالعه ارتباط بین درک مشتری نسبت به خیرخواهی کارکنان و اعتماد کارکنان.

3) مطالعه ارتباط بین درک مشتری نسبت گرایش کارکنان به حل مشکل و اعتماد کارکنان.

4) مطالعه ارتباط بین درک مشتری نسبت به شایستگی(تخصص) سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی و اعتماد مشتری به سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی.

5) مطالعه ارتباط بین درک مشتری نسبت به خیرخواهی سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی و اعتماد مشتری به سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی.

6) مطالعه ارتباط بین اعتماد مشتری به کارکنان  و اعتماد مشتری  به سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی.

7) مطالعه ارتباط بین اعتماد مشتری به کارکنان و نیات مشتریان به وفاداری.

8) مطالعه ارتباط بین اعتماد مشتری  به سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی و نیات مشتریان به وفاداری.

1-5-2) اهداف کاربردی:

کمک به شرکت‌های بیمه  و سایر سازمان‌های دولتی و خصوصی جهت افزایش ایجاد اعتماد و تقویت نیات وفاداری در میان مشتریانشان.

مطالعه ارتباط بین قابلیت های اعتماد،اعتماد و قصد وفاداری در شرکت های بیمه مطالعه موردی بیمه های خصوصی استان گیلان