عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

قلمرو پژوهش

1-8-1 قلمرو موضوعی

این پژوهش به ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت با بهره گیری از مدل تحلیل پوشش داده ها می پردازد.

1-8-2 قلمرو مکانی

قلمروی مکانی پژوهش حاضر، شامل 21 شرکت موجود در شرکت های تعاونی شهرستان رشت می­باشد.

1-8-3 قلمرو زمانی

با در نظر داشتن مقطعی بودن این پژوهش و هدف آن که ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت میباشد؛ اطلاعات مورد نیاز از عملکرد شرکت های تعاونی از طریق ترازنامه و صورت سود و زیان برای دو سال مالی 1390-1391 انتخاب گردیده می باشد.

1-9 تعریف واژه ها و اصطلاحات

  • عملکرد:

عملکرد به چگونگی انجام وظایف و فعالیت ها و نتایج حاصله از آنها اطلاق می گردد (انوار رستمی، حسینی و آذر، 1384).

  • ارزیابی عملکرد:

ارزیابی عملکرد فرآیندی می باشد که همه سازمان ها بایستی آن را انجام دهند، آنها ممکن می باشد این کار را به صورت کاملاً سیستماتیک و یا خیلی سریع و خاص انجام دهند اما به هر حال برای بهبود عملکرد بایستی به آن توجه کنند (Parker, 2000).

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • تحلیل پوششی داده ها[1]:

تحلیل پوششی داده یک مدل برنامه ریزی ریاضی به کار گرفته شده برای داده های نظاره می باشد که روش جدیدی برای تخمین تجربی مرز کارایی را همچون تابع تولید فراهم می سازد که پایه اقتصاد مدرن می باشد. از آنجا که روش های موجود ارزیابی عملکرد از روش های تجربی بوده و همه فاکتورهای مربوط به کارایی را در بر نمی گیرد (به عنوان مثال اکثر روش ها فقط ستاده های سازمان را ملاک قرار داده و کمتر به مقایسه نسبت ستاده ها به نهاده­های واحد می پردازند، که به موجب آن اتلاف منابع در واحدهایی که سطح ستاده های آنها بالاست، کمتر مورد توجه قرار می گیرد). در این پژوهش، از روش تحلیلی پوششی داده ها که یک روش علمی و ناپارامتری می باشد و به مقایسه نسبت ستاده ها به داده ها می پردازد، بهره گیری شده می باشد. (قربانی، 1383).

[1] – Data Envlopment Analysis

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اساسی این پژوهش ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت با بهره گیری از مدل DEA می باشد. در این راستا اهداف فرعی پژوهش نیز که مدنظر می باشد عبارتند از:

  • شناخت شاخص های مؤثر بر عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت و تعیین اندازه کارایی و ناکارایی آنها و نیز نقاط قوت و ضعف آنها وهمچنین رتبه بندی شرکت های تعاونی شهرستان رشت
  • شناسائی شرکت های تعاونی الگو به عنوان تعاونی های کارا ـ شناخت اندازه اثرگذاری شاخص های مؤثر بر کارائی و برنامه ریزی به مقصود بهره گیری بهینه از تمام پتانسیل های موجود در زمینه ارائه خدمت. ارائه تصمیمات یا راهکارهایی برای شرکت های ناکارا.

ارزیابی عملکرد شرکت¬های تعاونی شهرستان رشت با بهره گیری از مدل تحلیل پوششی داده¬ها (DEA)