مطالعه تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر تشکیل تعاونی­ های تولید روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

نمونه­ای از شرکت‌های تعاونی تولیدی در بنگلادش شرکت تعاونی تولید شیر می باشد، این اتحادیه با نام معمول میلک ویتا تنها سازمان مربوط به تولید شیر، فراوری و بازاریابی آن در بخش تعاون می باشد. این شرکت در سراسر کشور شبکه‌ای برای شیر روغن حیوانی شیر شکلات و بستنی تولیدی خود ایجاد کرده‌اند. این اتحادیه در سال ۱۹۷۳ باهدف افزایش درآمد جانبی افراد کم‌ بضاعت کشاورزان خرده‌پا  ساکن مناطق دورافتاده کشور تأسیس شدند. این افراد می‌توانند شیر تولیدی را از طریق بازار تضمینی تحت پوشش تعاونی  و باقیمتی مناسب به فروش برساند. این اتحادیه از ۴۵۰ شرکت و حدود ۶۰۰۰ نفر عضو کشاورز تأمین‌کننده شیر موردنیاز این کشورها تشکیل‌شده می باشد(نوری، 1389: 3-5 ).

2-10- تعاون و کارآفرینی

اهمیت توسعه فرهنگ کارآفرینی در میان مردم و ضرورت پرداختن به آن به‌عنوان یک مسئله راهبردی برای توسعه کسب‌وکار در کشور در قالب شرکت‌های تعاونی باهدف رشد و پویایی افراد در حوزه‌ی کارآفرینی و افزایش ثروت در جامعه، افزایش اشتغال در کشور و توسعه‌ی شرکت‌های فعال بر هیچ‌کس پوشیده نیست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تجارب فراوانی از کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد بخش عظیمی از دستاوردهای توسعه اقتصادی مرهون توسعه کارآفرینی به‌ویژه از طریق ایجاد کسب‌وکارهای کوچک با ماهیت گروهی و تعاونی بوده می باشد؛ پس با در نظر داشتن جایگاه خطیر بخش تعاون در کشور در ایجاد فرصت‌های مناسب برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در سرتاسر کشور به نظر می‌رسد این بخش در موقعیتی قرارگرفته می باشد که می‌تواند از طریق آموزش‌ها و مهارت‌های تعاونی و اشاعه فرهنگ تعاون و همکاری گروهی تأثیر اساسی در توسعه کارآفرینی خلاق در سطح کشور و استان اعمال نماید (اکبرپور دباغی، 1388: 113).

نتایج مطالعات دنیایی (1389) نشان داد از دیدگاه مدیران تعاونی‌ها ارائه طرفداری‌های مالی و مالیاتی، اصلاح قوانین و مقررات بانکی و سازگار کردن آن با شرایط کارآفرینان و تدوین سند ملی توسعه کارآفرینی مهم‌ترین عوامل در تقویت کارآفرینی در تعاونی‌های تولیدی به شمار می‌آیند همچنین نتایج استنباطی پژوهش نشان داده بین نمره کارآفرینی مدیران تعاونی و تحصیلات هیئت‌مدیره و همچنین بین نمره کارآفرینی و موفقیت تعاونی‌ها و تعداد کل اعضای تعاونی ارتباط معنی‌دار هست (دنیایی و همکاران، 1389: 112).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- آیا بین توانمندسازی روانشناختی و تشکیل تعاونی‌های تولیدی در مناطق روستایی ارتباط هست؟

1-1- آیا بین احساس خود تعیینی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

2-1- آیا بین احساس معنی‌داری و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

3-1- آیا بین احساس تأثیر و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

4-1- آیا بین احساس اعتماد و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

5-1- آیا بین احساس شایستگی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه