عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر تشکیل تعاونی­ های تولید روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

مکتب‌های مهم تعاونی

مکتب‌های تعاونی هرکدام تحت تأثیر عواملی ناشی از محیط ظهور و رشد این مکتب‌ها و شخصیت‌هایی که این مکتب‌ها را به وجود آورده‌اند دارای اصول و توصیه‌هایی هستند که بعدها الهام‌بخش شرکت‌های مختلف تعاونی بوده می باشد. ازاین‌رو مطالعه مختصر این مکتب‌ها و مهم‌ترین اصول آن‌ها قابل‌توجه می‌باشد.

2-4-1-مکتب تعاونی اسلام

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نهضت تعاون در اسلام، صورتی شدید و انقلابی دارد. به‌گونه‌ای که می‌توان گفت اسلام تنها بر پایه‌ی همکاری‌های متقابل شکل‌گرفته می باشد. اگر تعاون را هم کاری افراد در فعالیت‌های مشترک و تلفیق امکانات برای رسیدن به مقصود بدانیم، درخواهیم پیدا نمود که آموزه‌های اسلامی، همین شرایط را فراهم می‌آورد. حتی ضوابطی در اقتصاد اسلامی هست که الگوهای کنونی تعاونی، فاقد آن می باشد.
تعاون در اسلام، جزو ذات و روح این نظام می باشد، اما در اقتصاد کنونی، اصول تعاون بایستی در قالب تنظیم قراردادها، شکل بگیرد. پس، تعاونی‌های جدید، بخش کوچکی از یک نظام هستند. تعاون جدید، تنها با رعایت آزادی (محدود) و منفعت مشروع و کوتاه کردن دست واسطه‌ها می‌کوشد زندگی اقتصادی را از مبنای مبارزه‌ی رقابت‌آمیز خارج کند و بر مبنای سازش میان منافع مشروع تولیدکننده با منافع مشروع مصرف‌کننده قرار دهد. اما اسلام، قلمروی تعاون را گسترده‌تر از این مسائل می‌داند. تعاون در اسلام، بر اصول نیکوکاری و پرهیزکاری که اهدافی کاملاً انسانی می باشد، بنانهاده می گردد. ازاین‌رو، اسلام، همکاری در کارهای غیراقتصادی و غیرانسانی را نمی‌پذیرد(ابراهیم نژاد،1380: 45).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- آیا بین توانمندسازی روانشناختی و تشکیل تعاونی‌های تولیدی در مناطق روستایی ارتباط هست؟

1-1- آیا بین احساس خود تعیینی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

2-1- آیا بین احساس معنی‌داری و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

3-1- آیا بین احساس تأثیر و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

4-1- آیا بین احساس اعتماد و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

5-1- آیا بین احساس شایستگی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه