مطالعه تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر تشکیل تعاونی­ های تولید روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

اجتماعات تعاونی: برای آنکه نظریه کار دل‌انگیز فوریه جنبه عملی پیدا نماید، می‌بایست اجتماعات تعاونی یا فالانستر[1] تشکیل گردد. در این دهکده‌ها، افراد به‌صورت دسته‌جمعی و بر اساس تعاون و همبستگی به کار و زندگی می‌پردازند. اجتماع موردنظر فوریه به مدینه فاضله توماس مور یا جامعه اشتراکی «کابه» شباهتی ندارد، فالانسترها، دهکده‌هایی هستند متشکل از یک عمارت بزرگ در چند طبقه که در کنار باغات سرسبز ایجاد می گردد. در هر یک از این دهکده‌ها، نزدیک به دو هزار نفر زندگی می‌کنند.

در اجتماعات تعاونی کلیه خدمات خانگی و تهیه غذا به‌صورت دسته‌جمعی صورت می‌گیرد و بدین ترتیب مشکل مسکن و مسائل مربوط به امور خانه از میان برداشته می گردد (احمدیان راد، 1391: 2).

2-3-5- لوئی بلان[2]:

لوئی معتقد بود که جامعه بایستی امکان کار کردن هر فرد را متناسب با توانائی او فراهم نماید و حقوق اولیه  انسانی او را برای زندگی تأمین کند و این در سایه رقابت‌های آزاد اقتصادی و اختلافات طبقاتی میسر نیست. برای رفع این مشکل لوئی بلان تأسیس شرکت‌های بزرگ تولیدی را پیشنهاد می کند که اساس کار این شرکت‌ها آزادی انتخاب و تعاون و همکاری استوار می‌باشد، در آغاز تشکیل این شرکت‌ها، دولت‌ها بایستی سرمایه آن‌ها را تأمین کنند و یک مدیر انتصابی به‌گونه موقتی از طرف دولت بر این شرکت‌ها را نظارت داشته باشد. اما بعد از اینکه کارگران خود به طریقه اداره این شرکت‌ها آشنا شدند مسئولیت اداره آن‌ها را به عهده خواهند گرفت. لوئی بلان از طرفداران اقتصاد دولتی بود، اما در طرح تعاونی‌های خود، گر چه آن‌ها را از کمک‌ها و دخالت‌های دولت بی‌نیاز می‌دانست اما آن کمک‌ها را موقتی می‌پنداشت (اختر محققی،1385: 41 – 43).

[1] – Le phalanstere

2- Louis Blanc

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- آیا بین توانمندسازی روانشناختی و تشکیل تعاونی‌های تولیدی در مناطق روستایی ارتباط هست؟

1-1- آیا بین احساس خود تعیینی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

2-1- آیا بین احساس معنی‌داری و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-1- آیا بین احساس تأثیر و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

4-1- آیا بین احساس اعتماد و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

5-1- آیا بین احساس شایستگی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه