عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر تشکیل تعاونی­ های تولید روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

فیلیپ بوشه[1]

بوشه کشیشی کاتولیک بود که تحت تأثیر نظریه‌های سن سیمون[2] قرار گرفت. او برای جلوگیری از بحران اقتصادی معتقد بود که دوطبقه تولیدکننده و مصرف‌کننده بایستی باهم ارتباط نزدیک داشته باشند. بوشه مبتکر طرح تعاونی‌های تولید می باشد؛ و اصول این تعاونی‌ها به تبیین زیر می‌باشد.

– اداره شرکت توسط کارگران صورت می‌گیرد و دو نفر نماینده منتخب، صاحبان امضای مجاز شرکت می‌باشند.

– اعضا ء طبق قرارداد منعقده به نسبت تخصص و مهارت شغلی دستمزد دریافت می‌کنند.

– همه درآمدهای شرکت را نباید به ‌عنوان دستمزد پرداخت نمود. بلکه بایستی قسمتی از آن را به‌حساب ذخیره مقصود نمود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– سرمایه ذخیره شرکت غیر قابل تقسیم می باشد، حتی پس از انحلال شرکت این ذخیره قابل‌تقسیم بین اعضای شرکت نیست. بایستی ذخایر شرکت‌های منحله را به شرکت‌های تعاونی فعال منتقل نمود.

– استخدام کارگران غیر عضو در شرکت‌های تعاونی ممنوع می‌باشد و اگر استخدام چنین کارگرانی برای اداره کار شرکت ضروری باشد، مدت آن محدود بوده، از دوازده ماه تجاوز نکند. پس از انقضای مدت قرارداد چنانچه آن کارگران موردنیاز تعاونی باشند، بایستی ترتیبی داده گردد که کارگران موردنیاز به عضویت شرکت درآیند تا کارهای شرکت به د ست اعضای آن صورت گیرد، نه کارگزاران غیر عضو.

[1] – Philippe Boucher

[2] – Saint Simon

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- آیا بین توانمندسازی روانشناختی و تشکیل تعاونی‌های تولیدی در مناطق روستایی ارتباط هست؟

1-1- آیا بین احساس خود تعیینی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

2-1- آیا بین احساس معنی‌داری و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

3-1- آیا بین احساس تأثیر و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

4-1- آیا بین احساس اعتماد و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

5-1- آیا بین احساس شایستگی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه