عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر تشکیل تعاونی­ های تولید روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

پس از انجام اصلاحات ارضی در سال 1341 در جهت طرفداری از کشاورزان و تولیدکنندگانی که صاحب اراضی شده بودند تعاونی‌های روستایی بیشتری شکل گرفت. که از این میان می‌توان به انواع تعاونی‌های تحت طرفداری سازمان تعاون روستایی (کشاورزی، روستایی، زنان روستایی، تولید روستایی و شرکت‌های سهامی زراعی) تصریح نمود (ماهنامه دهیاری‌ها،1390: 43).

2-2-2- اهداف شرکت‌های تعاونی و تعاونی‌های روستایی

هدف تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی بهره گیری از نیروی فردی اعضاء در همکاری جمعی می باشد تا حدی که در یک نظام پیشرفته تعاون، اعضای تعاونی‌ها برای رفع حوایج خود به هیچ‌کس حتی دولت محتاج نباشد؛ پس، تشکیل یک شرکت تعاونی بدین معنی می باشد که با تجمع نیروهای فردی، وقت، انرژی و سرمایه بشر‌ها، دستگاهی به وجود می‌آید که قادر می باشد برای همه اعضاء خدماتی انجام دهد که هر یک به‌تنهایی قدرت انجام آن را نداشته‌اند (حیدری ساربان،1382: 19). افزون بر آن هدف از تاسیس تعاونی‌های تولید روستایی،  حداکثر کردن بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک کشور، از طریق یکپارچه سازی، تسطیح زمین های زراعی، آشنا ساختن اعضای شرکت تعاونی با اصول و شیوه های جدید زراعی، بهره گیری صحیح از ماشین آلات کشاورزی متناسب با شرایط محلی با رعایت نظام تعاون، بوده می باشد. لذا هدف نهایی از تاسیس چنین شرکت هایی نیز، افزایش تولید و درآمد کشاورزان و رضایتمندی آن ها می باشد. همچنین از دیگر اهداف تعاونی­های تولید به کارگیری فناوری های جدید، حداکثر بهره­ برداری از منابع آب و خاک کشور از طریق احداث شبکه های جدید آبیاری، افرایش درآمد کشاورزان، بالا بردن اندازه عملکرد در واحد سطح و اجرای خدمات زیربنایی می باشد( کرمی، 1384، 4).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- آیا بین توانمندسازی روانشناختی و تشکیل تعاونی‌های تولیدی در مناطق روستایی ارتباط هست؟

1-1- آیا بین احساس خود تعیینی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

2-1- آیا بین احساس معنی‌داری و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

3-1- آیا بین احساس تأثیر و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

4-1- آیا بین احساس اعتماد و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5-1- آیا بین احساس شایستگی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه