عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر تشکیل تعاونی­ های تولید روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

). همچنین تعاونی‌های تولید روستایی به‌عنوان یکی از نظام‌های مهم بهره‌برداری بهینه از منابع محدود یاد می گردد که سازمانی منسجم و خودجوش می باشد که مبتنی بر اصول تعاون یعنی برابری در بهره‌برداری از خدمات و کار جمعی می باشد. در این شرکت‌ها اشتغال اعضا در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دام‌پروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر آن فعالیت می‌نمایند (ملکی، 1378: 13).

تعاونی‌های تولید روستایی، تأثیر مهمی در کمک به افراد در مناطق روستایی اعمال می‌کنند. به‌ویژه در مناطقی که در آن شرکت‌های خصوصی کمتر باشند و مقامات دولتی خدمات اساسی فراهم نکنند. تعاونی‌های روستایی ابزارهایی هستند که فرصت ایجاد اشتغال و همچنین ارائه مراقبت‌های بهداشتی، آموزش‌ و پرورش، آب آشامیدنی، جاده‌ها و دسترسی به بازار را فراهم می‌کنند و به گروه‌های روستایی قدرت بیشتری می‌دهند. ایجاد فرصت‌های اشتغال، ایجاد درآمد و افزایش دسترسی به کالا و خدمات همه به رشد اقتصادی کمک می‌کنند. همچنین با تشویق افراد عملکرد و رقابت آن‌ها افزایش می‌یابد و تأثیر زیادی در جامعه خواهند داشت (Crozet,2011:2).

در جوامع روستایی نیز از دیرباز تعاون در قالب سنتی خود نقشی بارز در حل مسائل و امور مختلف همچون حفر قنات، احداث کانال‌های آب‌رسانی، کاشت و داشت محصولات کشاورزی، نگهداری و پرورش تولیدات دامی…، داشته می باشد؛ اما تعاون به معنای رسمی و قانونی آن با تصویب قانون تجارت در سال‌های 1303 و 1304 آغاز گردید. اولین شرکت تعاونی در سال 1314 توسط اداره فلاحت در شهرستان گرمسار تشکیل گردید (فرهادی، 1386:266).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- آیا بین توانمندسازی روانشناختی و تشکیل تعاونی‌های تولیدی در مناطق روستایی ارتباط هست؟

1-1- آیا بین احساس خود تعیینی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

2-1- آیا بین احساس معنی‌داری و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

3-1- آیا بین احساس تأثیر و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

4-1- آیا بین احساس اعتماد و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5-1- آیا بین احساس شایستگی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه