عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر تشکیل تعاونی­ های تولید روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعاونی موسسه‌ای می باشد که از طرف اعضای سازمان‌یافته ایجاد می گردد و توسط خود آن‌ها اداره می گردد و به تدارک و ارائه خدمات به اعضاء به قیمت تمام‌شده می‌پردازد؛ و یا به ‌عبارت‌ دیگر شرکت تعاونی سازمانی می باشد اقتصادی و اجتماعی که از تجمع آزادانه و داوطلبانه افراد به‌مقصود مشارکت هر چه بیشتر در فعالیت‌های خاص برای رسیدن به هدف مشترک اعضاء به وجود آمده می باشد و یا می‌توان گفت شرکت تعاونی، سازمانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد که هدف آن حل معضلات، تأمین رفاه و زندگی بهتر برای اعضاء می باشد. برای این کار اعضاء از راه تعاون و همیاری، دست‌به‌دست یکدیگر داده و از هیچ تلاشی کوتاهی نمی‌کنند (حیدری ساربان، 1382: 12-13).

2-2-تعاونی­های تولید روستایی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2-1 – تعریف تعاونی­های تولید روستایی

یکی از موثرترین طرق توسعه و بالا بردن سطح تولیدات کشاورزی و ازدیاد محصول و توزیع عادلانه ثروت و درآمد ملی و تامین وضع زندگی کشاورزان، تعدیل مالکیت و اصلاحات ارضی می باشد. این اقدام بهترین وسیله تحرک بخشیدن به بخش کشاورزی و بهبود و تغییر شکل ساختمان اجتماعی و اقتصادی روستاها و توسعه اقتصادی کشورها مخصوصا مناطق در حال توسعه می باشد( مدرس دزفولی، 1374، 2). همچنین تعاونی تولید یک تشکل اقتصادی تولیدی می باشد که مجموعه اجزاء نظام بهم پیوسته هستند، زمین آب، سرمایه، نیروی انسانی و مدیریت برای تحقق هدف، و کوشش برای ارتقاء دانش و مهارت و حفظ منابع فردی واجتماعی تشکیل می گردد (بذر افشان و همکاران،1389 : 4).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- آیا بین توانمندسازی روانشناختی و تشکیل تعاونی‌های تولیدی در مناطق روستایی ارتباط هست؟

1-1- آیا بین احساس خود تعیینی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

2-1- آیا بین احساس معنی‌داری و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

3-1- آیا بین احساس تأثیر و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

4-1- آیا بین احساس اعتماد و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

5-1- آیا بین احساس شایستگی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه