مطالعه تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر تشکیل تعاونی­ های تولید روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

مفهوم تعاون و شرکت‌های تعاون

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در فرهنگ معین تعاون به معنی همدیگر را یاری‌کردن و به هم یاری‌کردن هست و در لغت‌نامه دهخدا، «هم‌پشت شدن»، «همدیگر را یاری‌کردن»، «بعضی قوم بعضی دیگر را یاری‌کردن» و «باهم مددکاری همدیگر را کردن» برابر واژه تعاون آمده می باشد. در فرهنگ لغات انگلیسی وبستر Cooperation کلمه‌ای مرکب می باشد که از دو بخش ترکیب‌شده یکی Co که در زبان لاتین به معنی «باهم» و دیگری Operation از ریشه لاتینی Operei مشتق شده و معنی «اقدام» و «کارکردن» را دارد و درنتیجه Cooperate به معنی «کارکردن باهم» و Cooperation اقدام «همکاری»، «تشریک‌مساعی» و «شرکت در انجام یک کار مشترک» می باشد (صفری و همکاران، 1388: 16).

درمورد شرکت‌های تعاونی تعاریف مختلفی از جانب صاحب‌نظران مطرح‌شده می باشد. در مطالعه حاضر تعریفی که در سی‌ویک مین کنگره اتحادیه بین‌المللی تعاون (I.C.A) در سال 1995 در منچستر برگزار گردید، مبنا قرار می‌دهیم. بر طبق آن تعریف، تعاونی، انجمنی مستقل و متشکل از افرادی می باشد که به‌گونه داوطلبانه برای تأمین نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضاء تأسیس‌شده و فعالیت خود را با مشارکت و با مدیریت دموکراتیک به اجرا درمی‌آورد (Ortmann & King,2007:41)؛ و نیز تعاون[1]، یعنی به هم کمک کردن و مدد رساندن که انجام آن مستلزم همکاری و مشارکت دو یا چند نفر می باشد. تعاون به معنای وسیع و عام آن همانا همکاری و مشارکت دسته‌جمعی مردم در حل معضلات اقتصادی و اجتماعی خودشان می باشد (امینی، 1372: 45). اضافه براین موریس کولومین[2] (1346) شرکت تعاونی را موسسه‌ای مشترک می‌داند (مالکیت آن متعلق به اعضا می‌باشد و یا سرمایه آن از طریق سهام اعضا شکل‌گرفته می باشد) که هدف آن تأمین و ارضای نیازها می باشد. بر این اساس تعدادی اصول و قواعد تشکیلاتی نتیجه می گردد که وظیفه دارد روابط اجتماعی و اقتصادی اعضا را مطالعه و تعیین نماید. علیرضا شیروانی (1368)، در کتاب اقتصاد تعاون، شرکت تعاونی را سازمانی مرکب از گروهی از اشخاص که به تشابه نیازهای یکدیگر پی برده معرفی می‌نماید که به سبب رشد فکری، به این باور رسیده‌اند که از راه اتحاد و همکاری با دیگران و کار دسته‌جمعی می‌توانند بهتر و مؤثرتر از کوشش انفرادی در رفع نیازهای مشترک و بهبود وضعیت مادی و اجتماعی خویش موفق گردند (صفری و همکاران، 1388: 18)

[1] – cooperation

[2] – M. Colombian

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- آیا بین توانمندسازی روانشناختی و تشکیل تعاونی‌های تولیدی در مناطق روستایی ارتباط هست؟

1-1- آیا بین احساس خود تعیینی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

2-1- آیا بین احساس معنی‌داری و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

3-1- آیا بین احساس تأثیر و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

4-1- آیا بین احساس اعتماد و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

5-1- آیا بین احساس شایستگی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه