مطالعه تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر تشکیل تعاونی­ های تولید روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعاونی‌ها موجود در آمریکا کمک زیادی برای توسعه تعاونی‌ها در سرزمین‌های دیگر می‌کنند. به‌عنوان نمونه سازمان تعاونی کود که مقر آن در شیکاگو می باشد برای کمک به کشاورزان در هند، کارخانه نیتروژن ساخته‌اند که خدمات فراوانی را ارائه می‌کنند. همچنین بسیاری از کارمندان و رهبران تعاونی برای انجام خدمات مختلف، مانند کمک به ایجاد تعاونی و یا تقویت تعاونی­های  موجود در کشورهای درحال‌توسعه به این کشورها سفر می‌کنند. همچنین همه‌ساله صدها نفر از کارمندان و نمایندگان تعاونی‌های دیگر کشورها برای یادگیری اصول تعاونی‌ها به ایالات‌متحده می‌طریقه و رهبران و مدیران این کشور کنفرانس‌ها و تورهای هدایت‌شده برای تبیین عملیات و خدمات ارائه‌شده برگزار می‌کنند (همان:18). همچنین تعاونی‌های تولیدی در آمریکا درآمد کشاورزان را به راههای مختلف افزایش می دهند، این راهها عبارتند از:

  • بالا بردن سطح عمومی قیمت محصولات به بازار عرضه شده و یا کاهش سطح قیمت منابع خریداری شده؛
  • ارتقاء کیفیت منابع یا محصولات کشاورزی فروخته شده.
  • توسعه بازارهای جدید برای محصولات.

هدف اصلی تعاونی‌های تولید در آمریکا  خدمت به اعضای خود و تامین نیازهای آنها می باشد. آنها این کار را با ارائه خدمات غیر دسترس و یا از طریق بهبود خدمات موجود انجام می­دهند. تعاونی‌ها خدمات سفارشی مختلفی را  برای کمک به کشاورزان در جهت تامین کمبود نیروی کار و یا به حداقل رساندن سرمایه گذاری های فردی در تجهیزات فراهم می کنند.

تعاونی‌ها همچنین منافع غیر مستقیمی را از طریق تاثیر آنها روی  قیمت های محلی محصولات کشاورزی، لوازم و خدمات تامین می کنند. این تعاونی‌ها  به وسیله تامین خدمات در هزینه برای اعضاء ، رقابت را به  سیستم ها وارد می کنند. این امر به تنظیم قیمت گذاری توسط سازمان های دیگر منجر می گردد. پس سود واقعی ممکن می باشد تاثیر روز به روز خود را در قیمت های بازار داشته باشد.

هدف اصلی تعاونی‌ها خدمت به اعضای خود می باشد. آنها این کار را با تامین خدمات غیر قابل دسترس یا بهبود خدمات موجود انجام می دهند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- آیا بین توانمندسازی روانشناختی و تشکیل تعاونی‌های تولیدی در مناطق روستایی ارتباط هست؟

1-1- آیا بین احساس خود تعیینی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

2-1- آیا بین احساس معنی‌داری و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

3-1- آیا بین احساس تأثیر و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

4-1- آیا بین احساس اعتماد و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

5-1- آیا بین احساس شایستگی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه