مطالعه تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر تشکیل تعاونی­ های تولید روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

نهضت تعاونی اعتبار روستایی باکمی تأخیر وارد سوئیس گردید. در سال‌های 1886 و 1898 از طرف صندوق‌های «رایفایزن» اقدامی به اقدام آمد، اما بایستی گفت اقدامات اساسی توأم با موفقیت، در سال 1990 به‌وسیله کشیش «ترابر[1]» به اقدام آمد. بدین ترتیب که آغاز در حوزه مأموریت خود یک صندوق روستایی تأسیس نمود و سپس روش «رایفایزن» را در سوئیس ترویج داد. باوجود مخالفت شدید محافل بانکی، 15 صندوق اعتبار در سال 1902 تأسیس گردید و کشیش «ترابر» اتحادیه صندوق‌های «رایفایزن» سوئیس را تشکیل داد و خود تا سال 1912 رئیس این اتحادیه بود (حیدری ساربان، 1382: 104).

2-9-1-2- تعاونی کشاورزی در آمریکا

در تعاونی‌های کشاورزی که در آمریکا تشکیل می گردد، بازاریابی محصولات، وجود مزارع، منابع اعتبار و سایر خدمات به‌گونه گسترده‌ای در موفقیت تعاونی‌ها مؤثر می باشد. وجود این تعاونی‌ها در بسیاری موارد موجب رونق اقتصادی مناطق روستایی گردیده می باشد. بسیاری از کشاورزان با درآمدهای اضافی که از بخش تعاون به دست می­آورند، کالا و خدمات شهری دریافت می­کنند. همچنین تعاونی‌های موفق تعداد زیادی فرصت‌های شغلی فراهم می­کنند تا افراد در آن‌ها مشغول به کار شوند و با این طرفداری خود از کارکنان، کسب‌وکارهای محلی را رونق می­بخشند تا مردم به رفاه اقتصادی برسند یا از این درآمدهای تعاونی برای تأمین آب، برق، بیمه و مالیات خرج می­کنند.

اضافه براین تعاونی‌های روستایی قوی با عضوگیری کشاورزان صدها روستایی را مشغول فعالیت‌ها می‌کنند که در همان محل زندگی می‌کنند؛ و در صورت نبودن این زمینه کاری این مردم اغلب مجبور می شوند برای دریافت خدمات به مناطق دیگر بروند. مشارکت مردم در تعاونی‌ها اغلب آن‌ها را به مشارکت در سایر پروژه‌های جامعه تشویق می‌کنند. در تعاونی‌های آمریکا برای تولید محصولات باکیفیت از افراد آموزش‌دیده بهره گیری می گردد که در تمامی مراحل تولید بایستی این مهم رعایت گردد تا رضایت مصرف‌کنندگان را جلب کند (Mather.Preston,1990 :2-13).

[1] – Terraber

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- آیا بین توانمندسازی روانشناختی و تشکیل تعاونی‌های تولیدی در مناطق روستایی ارتباط هست؟

1-1- آیا بین احساس خود تعیینی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

2-1- آیا بین احساس معنی‌داری و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

3-1- آیا بین احساس تأثیر و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

4-1- آیا بین احساس اعتماد و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

5-1- آیا بین احساس شایستگی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه