مطالعه تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر تشکیل تعاونی­ های تولید روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

– تعاونی کشاورزی هلند

توسعه تعاون کشاورزی در هلند از سال 1900 شروع گردید. کشاورزان تصمیم گرفتند از روش‌های معمول در دانمارک که شامل مزایای زیادی می باشد به‌نوبه خود بهره گیری کنند. امروزه تهیه قسمت عمده وسایل کشاورزی، ساختن کره و پنیر، تهیه نشاسته، تبدیل چغندرقند در دست تعاونی‌هاست.

در سال 1942 هلند دارای 4000 تعاونی کشاورزی از انواع مختلف بود. این تعاونی‌ها چندین فدراسیون ناحیه‌ای از قبیل فدراسیون پروتستان‌های تعاونی کشاورزی تهیه وسایل در «برابانت شمالی» 3 فدراسیون منطقه‌ای کاتولیک، تعاونی‌های روستایی تهیه وسایل، فدراسیون کاتولیک تعاونی‌های تهیه وسایل کشاورزان و صیفی‌کاران و فدراسیون تعاونی‌های کشاورزی تهیه وسایل تشکیل داده‌اند. سازمان‌های تعاونی کشاورزی هلند در سال 1939 با سازمان‌های تعاونی بلژیک، بلغارستان، استونی، سوئد و چکسلواکی، یک سازمان مشترک خرید بنام شرکت تعاونی بین‌المللی تشکیل دادندکه مرکز آن در «روتردام» می باشد.

تعاونی‌های کشاورزی هلند به تبیین زیرند:

تعاونی وسایل روستایی، تعاونی‌های فروش به حراج، تعاونی‌های فروش تخم‌مرغ، تعاونی‌های روستایی اعتبار، تعاونی کمک متقابل می‌باشد (Frenken, 2003: 9).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- آیا بین توانمندسازی روانشناختی و تشکیل تعاونی‌های تولیدی در مناطق روستایی ارتباط هست؟

1-1- آیا بین احساس خود تعیینی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

2-1- آیا بین احساس معنی‌داری و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

3-1- آیا بین احساس تأثیر و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-1- آیا بین احساس اعتماد و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

5-1- آیا بین احساس شایستگی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه