مطالعه تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر تشکیل تعاونی­ های تولید روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

هدف دیگر تشکیل شرکت‌های تعاونی ساماندهی روستاها در راستای اشتغال‌زایی و خدمات‌رسانی بیشتر درزمینه­ی های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و کالبدی می باشد. همچنین هدف شرکت‌های تعاونی تولیدی روستایی ایجاد بستری مناسب و سازمان‌یافته برای تسریع در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی به‌مقصود رسیدن به اهداف توسعه می‌باشند (اسلامی، 1383: 106).

2-2-3- مزایای شرکت­های تعاونی‌های تولید روستایی

امروزه تعاونی‌های تولید روستایی  در جهان تأثیر بسیار مهمی را در فرایندهای اقتصادی بر عهده‌دارند و تقریباً در جایگاه جایگزین برای اقتصاد مبتنی بر بازار سرمایه‌داری به شمار می رود. این جایگزینی از دو جهت قابل‌مطالعه می باشد: نخست آنکه در هنگام شکست بازار و عدم توانایی بخش خصوصی در تأمین نیازها، یکی از روش‌های مقابله‌ای قابل کاربرد، ورود به تعاونی‌هاست و دوم آنکه مستقیماً در رقابت با بخش خصوصی در ایجاد شرایط مساعد اجتماعی- اقتصادی و حذف یا کاهش بیماری‌های اجتماعی از قبیل بیکاری، فقر، عقب‌ماندگی و غیره می‌باشد. درواقع تعاونی‌های تولید چنان توانمندی در هر دو وجه از خود نشان داده‌اند که امروزه به ‌راستی از طرف بعضی اندیشمندان به‌عنوان یک اقتصاد مستقل که توانایی تأمین نیازهای بشری و عدالت را به‌گونه هم‌زمان دارد تلقی می‌گردند. برخلاف بخش خصوصی که مبدأ و منشاء آن سرمایه می باشد و هدف از آن نیز انباشت سرمایه و به‌عبارت‌دیگر سودآوری می باشد،

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- آیا بین توانمندسازی روانشناختی و تشکیل تعاونی‌های تولیدی در مناطق روستایی ارتباط هست؟

1-1- آیا بین احساس خود تعیینی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

2-1- آیا بین احساس معنی‌داری و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

3-1- آیا بین احساس تأثیر و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

4-1- آیا بین احساس اعتماد و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5-1- آیا بین احساس شایستگی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه