عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر تشکیل تعاونی­ های تولید روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

مانند اهدافی که شرکت های تعاونی تولید روستایی آن را دنبال می کنند، افزایش مشارکت و حس مسئولیت‌پذیری، سوق دادن روستاییان به سمت یک نظام سیستماتیک می باشد. همچنین بسط توسعه‌ی اشتغال مولد و کاهش بیکاری، یکی از اهداف مهم تعاونی‌ها می باشد؛ زیرا تعاونی‌ها با سرمایه‌گذاری موجب ایجاد اشتغال مولد به ‌ویژه برای جوانان می شوند. همچنین هدف دیگر تعاونی‌های روستایی باز توزیع منافع حاصل از رشد بخش کشاورزی، ایجاد اشتغال پویا و مولّد، توسعه‌ی مشارکت مردمی در بخش کشاورزی، پایین آوردن خطر سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، کاهش هزینه‌های دولتی در تولید و…  می­باشد (حیدری ساربان 1383:113-124).

گروهی عقیده دارند که فعالیت در تعاونی‌ها بستر لازم را برای به ثمر رسانیدن رشد شخصیتی و ارتقاء توانمندی‌های ذهنی و فکری اعضاء مهیّا نموده و موجب مشارکت فعّال آنان در فعالیت‌های گروهی می گردد پس یکی از هدف­های مورد نظر تعاونی افزایش مشارکت روستاییان در برنامه های گروهی می­باشد. افزون بر آن هدف مهمی که تعاونی‌های تولید روستایی به دنبال آن هستند رسیدن به توسعه پایدار می باشد. چنانچه می‌دانیم، توسعه‌ای که تعاونی‌ها به دنبال آن می‌باشد، توسعه پایدار می باشد. توسعه پایدار فرایندی می باشد که نه‌تنها رشد اقتصادی را به همراه دارد، بلکه سبب تجدید حیات محیط‌زیست به‌جای تخریب آن می گردد و به‌جای در حاشیه مردم، به آنان قدرت و اختیار می‌دهد، اولویت را به فقرا داده، حق انتخاب را برای آنان فراهم آورده و امکان مشارکت در تصمیماتی که بر زندگی آنان تأثیر می‌گذارد را تقویت می کند. توسعه‌ای که طرفدار مردم، طبیعت، اشتغال و زنان می باشد (حیدری ساربان 1383: 114). همچنین لازم می باشد دریابیم که هدف‌های اساسی تعاونی­های تولیدی در راستای هدف‌های کلی توسعه یعنی افزایش تولیدات غذایی و بهبود مشارکت روستاییان در تصمیم‌گیری درمورد جنبه‌های اقتصادی – اجتماعی تولید می باشد. این دو هدف به هم مرتبط هستند و افزایش تولید بایستی از طریق مشارکت حاصل گردد (کرمی و همکاران، 1384: 3).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- آیا بین توانمندسازی روانشناختی و تشکیل تعاونی‌های تولیدی در مناطق روستایی ارتباط هست؟

1-1- آیا بین احساس خود تعیینی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

2-1- آیا بین احساس معنی‌داری و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-1- آیا بین احساس تأثیر و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

4-1- آیا بین احساس اعتماد و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

5-1- آیا بین احساس شایستگی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه