عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر تشکیل تعاونی­ های تولید روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

قانونی که از سال 1994 مقررات مربوط به تعاونی‌ها را تنظیم کرده، آنها را به عنوان سازمانی بر اساس «منافع مشترک و اصول همبستگی، کمک به خود و کمک متقابل به مقصود رفع نیازهای فردی و جمعی، از طریق فعالیت های اقتصادی تولید ، توزیع و مصرف کالاها و خدمات “تعریف کرده می باشد. اما نقاط ضعف در قانون مشکلاتی را در پیاده سازی و اجرا ایجاد کرده می باشد.

سناتور جرج اسجو[1] معتقد می باشد؛ تعاونی‌ها در مکزیک  بیش از 3/8 میلیارد دلار دارایی دارند و آنها برای تحریک بیشتر و تامین امنیت حقوقی به یک قانون نیاز دارند.

اگر چه آمار دقیقی مربوط به سهم تعاونی‌ها از تولید ناخالص داخلی وجود ندارد، اما سال 2007 نشان داد که در 17 ایالت از 32 ایالت مکزیک، 200 بنگاه مدیریت کارگری تأثیر مهمی در توسعه منطقه اعمال کرده می باشد.  تعداد تعاونی‌های ماهیگیری  زیاد بوده و تاثیر زیادی در جوامع خود دارنذ.

اورتگا،عضو موسسه مستقل مکزیک برای توسعه تعاون ، می گوید: تعاونی‌ها راه خوبی برای ایجاد شغل و مبارزه با بحران مواد غذایی می باشد و به همین دلیل ما در حال کار برای تشکیل تعاونی‌های بیشتر و پروژه های با تاثیر واقعی هستیم (Emilio Godoy , 2011 : 1-2 ).

2-9-2-4- اندونزی

تاریخچه تعاونی کشاورزی اندونزی از برنامه‌های توسعه ملی دولت جدا می باشد. توسعه تعاونی کشاورزی همیشه از برنامه اصلی دولت برای تهیه مواد غذایی کافی بوده می باشد. برنامه توسعه کشاورزی اندونزی در دهه 1970 و 1980 باهدف افزایش تولید محصولات کشاورزی و مواد غذایی و افزایش بهره‌وری صورت گرفت. این کوشش‌ها با در نظر داشتن بهره گیری گسترده از فن‌آوری کشاورزی و پشتیبانی و طرفداری مؤسسات خاص مانند مؤسسات تولیدکننده بذر که توسط دولت کنترل می گردد، تعاونی‌ها مختلف ارائه‌دهنده اعتبار از بانک‌های ملی و تعاونی‌های توزیع‌کننده نهادهای کشاورزی به موفقیت رسید. درزمینه ی بازاریابی نیز سازمان‌های عاملی وجود داشت که برای توزیع این کالاها کمک می‌کردند.

[1] . Jorge Ocejo

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- آیا بین توانمندسازی روانشناختی و تشکیل تعاونی‌های تولیدی در مناطق روستایی ارتباط هست؟

1-1- آیا بین احساس خود تعیینی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-1- آیا بین احساس معنی‌داری و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

3-1- آیا بین احساس تأثیر و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

4-1- آیا بین احساس اعتماد و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

5-1- آیا بین احساس شایستگی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه