عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر تشکیل تعاونی­ های تولید روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

جنبش تعاونی‌های کشاورزی در اندونزی به گونه کامل توسط سیاست دولت پشتیبانی شده و به گونه عمده به مقصود افزایش تولید محصول غذایی کشور مدیریت می شوند. تغییرات مهم در ساختار سازمانی، نوع کسب و کار، نحوه اقدام و سایر تدابیر تنظیم و تعریف شده و به وسیله  سیاست های دولت پشتیبانی می گردد. علاوه بر قانون اساسی سال 1945، تعدادی از فرامین ریاست جمهوری و دستورالعملهایی به عنوان پایه و اساس نهضت تعاون کشاورزی و توسعه صادرشده می باشد. برای اجازه به فعالیت تعاونی کشاورزی در روستا با سرعت بیشتر، وزارتخانه ها و نهادهای مرتبط چندین فرمان صادره کرده اند که همه آنها از تداوم فعالیت تعاونی‌های کشاورزی در کشور پشتیبانی می کنند. قانون تعاونی شماره 25 در سال 1992 فعالیت تجاری تعاونی را به صورت یک اقتصاد پایه و متناسب در جامعه تقویت نمود. حداقل سه وزارتخانه ها تأثیر قابل توجهی  را در کمک به نهضت تعاون در مسیر خود برای بهبود رفاه اعضای آن و مردم روستا و همچنین کمک به  بهبود بهره وری کشاورزی اندونزی اعمال کرده اند. این وزارتخانه ها وزارت تعاون، وزارت  امور داخلی، وزارت تجارت و صنعت  و وزارت کشاورزی بودند. ساختار سازمانی تعاونی‌ها در قانون تعاونی شماره 25 مصوب 1392 پیش بینی گردید که شامل مجمع عمومی، هیئت مدیره، هیئت مدیره کنترل بود. ساختار سازمانی تعاونی نیز در سراسر کشور نسبتا همگن بود.

ازجمله سازمان‌های تعاونی دیگر که در اندونزی فعالیت می‌کردند «تعاونی اجباری» بود که برای افزایش محصولات غذایی و دیگر تولیدات کشاورزی از سال 1964 تا 1965 آغاز گردید. در راستای فعالیت این نهاد تعاونی‌ها به ارائه خدماتی دیگر مانند توزیع دانه، کود و آفت‌کش‌ها به قیمت‌های یارانه‌ای و تعیین قیمت برای برنج و دیگر محصولات پرداختند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- آیا بین توانمندسازی روانشناختی و تشکیل تعاونی‌های تولیدی در مناطق روستایی ارتباط هست؟

1-1- آیا بین احساس خود تعیینی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

2-1- آیا بین احساس معنی‌داری و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-1- آیا بین احساس تأثیر و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

4-1- آیا بین احساس اعتماد و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

5-1- آیا بین احساس شایستگی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه