شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر تشکیل تعاونی­ های تولید روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعاونی تولیدی در چین

در کشور چین به هنگام جنگ‌های طولانی با ژاپن رشد و توسعه تعاونی‌های تولید به‌حق سروصداهای تبلیغاتی فراوان به راه انداخت و این تعاونی‌ها در آغاز موفق شدند فعالیت‌های صنعتی را به مقیاس کوچکی ادامه دهند و درنتیجه انبوه پناهندگان مناطق اشغالی ژاپن را به‌کارگیرند و از این راه به ارتش چین خدمت نمایند. بدین ترتیب در شرایط دشوار وقت، این راه‌حل آنی برای گروهی از مردم درخور تقدیر بود، اما در این جریانات قسمت اعظم کار با شتاب‌زدگی توسط کسانی که آموزش ناچیزی در روش‌های تعاون داشتند و به کمک وسایل و تجهیزاتی که به‌طورکلی شیوه‌های جدید تولید را ناممکن می‌ساخت انجام پذیرفت.

تاریخ اقتصاد تعاونی تولید در چین به اوایل قرن حاضر بازمی‌گردد، اقتصاد تعاونی در آن وقت قادر به رشد سریع نبود اما بعد از سال 1949 به چنین موقعیتی دست‌پیدا نمود. برنامه گروهی که توسط کنفرانس شورای سیاسی مردم چین پایه‌ریزی گردید تأثیر اقتصاد تعاونی تولیدی در چین را تعریف و طرفداری دولت از تعاونی‌ها را اعلام نمود و به ‌گونه واضح اظهار نموده که تعاونی‌های تولیدی و بازاریابی کالا در چین نوعی فعالیت اقتصادی جمعی می باشد که توسط دولت سازمان‌یافته و از طرف روستائیان چین به‌صورت سازمانی دموکراتیک و داوطلبانه و مبتنی بر کمک متقابل و ارائه خدمت به اعضاء اداره می گردد. در حال حاضر تعاونی‌های تولیدی و عرضه کالا که ستون فقرات آن را روستائیان تشکیل می‌دهند تبدیل به قدرتمندترین بنگاه اقتصاد جمعی در کشور چین شده می باشد. این تعاونی‌ها به‌عنوان جزء اصلی اقتصاد روستایی نقشی فزاینده در ساختار اقتصاد چین بازی می کند.

تعاونی‌های تولیدی و عرضه کالای چین، تولید کشاورزی و مشاغل جانبی آن را تشویق می‌کنند و در خرید و طریقه بازاریابی تولیدات جنبی و کشاورزی و تأمین وسایل کشاورزی، کود، سموم، غله برای روستائیان و نیز درزمینه­ی اصلاح و به مصرف رساندن مجدد مواد زائد فعالیت می‌نمایند اهداف تعاونی‌های بازاریابی و عرضه کالا عبارت می باشد از: افزایش تولیدات کشاورزی، بالا بردن وضعیت اقتصادی و اجتماعی روستائیان و اطمینان از پیشرفت متوازن اقتصاد اما از طریق خودیاری روستائیان به‌صورت کاملاً اختیاری و داوطلبانه (لوداچینگ،1384: 34).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- آیا بین توانمندسازی روانشناختی و تشکیل تعاونی‌های تولیدی در مناطق روستایی ارتباط هست؟

1-1- آیا بین احساس خود تعیینی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

2-1- آیا بین احساس معنی‌داری و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

3-1- آیا بین احساس تأثیر و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

4-1- آیا بین احساس اعتماد و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

5-1- آیا بین احساس شایستگی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه