عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر تشکیل تعاونی­ های تولید روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

در این تعاونی‌ها، طبقات مختلف مردم، اعم از فقیر و غنی در کنار هم زندگی می‌کنند و با وجود اینکه یک جامعه اشتراکی می باشد، افراد ثروتمند نیز می‌توانند در آن زندگی نمایند. هر یک از افراد متناسب با امکاناتشان می‌توانند اتاق‌های بزرگ یا کوچک را اختیار کنند و از غذاهای متناسب یا خوب بهره گیری نمایند. فوریه بدون آنکه به اهداف خود درزمینه­ی عملی کردن عقاید و نظریاتش و ایجاد اجتماعات فالانستر جامه اقدام بپوشاند، دیده از جهان فروبست.

نظریه کار دل‌انگیز فوریه: نظریه کار دل‌انگیز[1] ازجمله مهم‌ترین دیدگاه فوریه می‌باشد. از دید فوریه بشر خواسته‌ها، احساسات و روحیات متعددی دارد که محرک فرد در رفتار و کردار اوست، بایستی از این روحیات جهت دل‌انگیز ساختن فعالیت اقتصادی او بهره جست. بسیاری از افراد به ‌اجبار و از روی ضرورت به کار می‌پردازند و دشواری اجبار در کار از زمان‌های قدیم، مانع خوشبختی بشر‌ها می گردد و آن‌ها با این احساس، علاقه‌ای به انجام کار ندارند. از دید فوریه بایستی کار را به نحوی دل‌انگیز ساخت که افراد از روی علاقه و شوق و رضایت به کار بپردازند.

برای عملی ساختن کار دل‌انگیز، فوریه گسترش فعالیت‌های کشاورزی و باغداری که با طبیعت کار دارد را پیشنهاد می کند. از دید او کار صنعتی و کار در کارخانه‌ها، فرد را دچار خستگی و ناامیدی می کند. لذا با گسترش کار کشاورزی، باغداری و گل‌کاری می‌توان نوعی انگیزه و رغبت در افراد ایجاد نمود تا به‌صورت گروهی و در کنار هم بدون آنکه خستگی کار را احساس کنند، به فعالیت‌های اقتصادی بپردازند. برای آنکه فرد هیچ دغدغه‌ای ازلحاظ کاری و کسب درآمد موردنظر برای رفع نیازهای خود نداشته باشد، در اجتماعات اشتراکی، حداقل معیشت او تأمین می گردد تا از روی علاقه، کار مورد مطبوع خود را انتخاب نماید.

[1] – Theorie du travail attrayant

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- آیا بین توانمندسازی روانشناختی و تشکیل تعاونی‌های تولیدی در مناطق روستایی ارتباط هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1- آیا بین احساس خود تعیینی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

2-1- آیا بین احساس معنی‌داری و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

3-1- آیا بین احساس تأثیر و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

4-1- آیا بین احساس اعتماد و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

5-1- آیا بین احساس شایستگی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه