مطالعه تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر تشکیل تعاونی­ های تولید روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

دکتر ویلیام کینگ[1]

وی پزشک انگلیسی و پیرو نظریه‌های اون بود. دکتر کینگ به قدرت مصرف‌کنندگان تکیه داشت و بیشتر بر ایجاد تعاونی‌های مصرف تأکید می‌نمود. در سال‌های ١٨٢٩ – ١٨٢٨ مجله تعاون را در انگلستان منتشر نمود و تأثیر اساسی در ایجاد ٣٠٠ تعاونی مصرف داشت، به نظر او اصول مورد نظر در تعاونی‌های مصرف عبارت بود از:

سرمایه شرکت از محل خرید سهام توسط اعضاء فراهم آمده، سود سرمایه وجود ندارد، یعنی بابت سهام اعضاء بهره‌ای به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.

– اجناس به نرخ روز و کم‌ و بیش نزدیک به نرخ بازار فروخته گردد.

– مازاد برگشتی وجود ندارد، یعنی سود حاصل از خرید اعضاء برگشت داده نمی‌گردد، بلکه صرف ایجاد واحدهای تولیدی و اشتغال کارگران می گردد (وزارت تعاون، 1387: 30).

2-3-4- شارل فوریه[2]:

شارل فوریه (1837 ـ 1772) نظریه‌پرداز و فیلسوف قرن هجدهم اروپاست. فوریه مسائل و فعالیت‌های اقتصادی و تأثیر کار جمعی در جامعه را مورد توجه قرار داد. از دید او ساماندهی کار، باعث رشد فعالیت‌های اقتصادی و افزایش تولید می گردد. به ‌مقصود سازمان‌دهی صحیح کار، بایستی جامعه اشتراکی یا اجتماعاتی از تعاونی تولید و مصرف به نام «فالانستر» تشکیل گردد. در اجتماعات تعاونی، افراد به دلیل انجام کار دل‌انگیز و عموماً فعالیت‌های کشاورزی و باغداری، زندگی آرام و شادی را تجربه می‌نمایند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آرا و اندیشه‌ها: فوریه نظریه «ساماندهی کار» و به ‌عبارت‌ دیگر کفایت کار را پیشنهاد نمود. او اعتقاد داشت که عدم سازمان‌دهی درست‌ کار، فعالیت بشر‌ها را به نتیجه موردنظر نمی‌رساند و باعث اتلاف فعالیت‌های اقتصادی و کاهش تولید می گردد. به‌مقصود سازمان‌دهی صحیح کار، بایستی جامعه اشتراکی یا اجتماعاتی از تعاونی تولید و مصرف به نام «فالانستر» تشکیل گردد. کار و فعالیت در این مزارع و اجتماعات اشتراکی، به حدی دل‌انگیز می باشد که افراد از آن احساس خستگی و ناراحتی نمی‌کنند، با این ‌حال هر کس در طول شبانه‌روز به مدت دو ساعت کار می کند. تنوع کارها و فعالیت سبز اقتصادی، کار را برای اعضای فالانستر دل‌انگیز ساخته می باشد.

[1]– William King

[2] – Charles Fourier

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- آیا بین توانمندسازی روانشناختی و تشکیل تعاونی‌های تولیدی در مناطق روستایی ارتباط هست؟

1-1- آیا بین احساس خود تعیینی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

2-1- آیا بین احساس معنی‌داری و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

3-1- آیا بین احساس تأثیر و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

4-1- آیا بین احساس اعتماد و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

5-1- آیا بین احساس شایستگی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه