مطالعه تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر تشکیل تعاونی­ های تولید روستایی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

این واقعیتی غیرقابل‌انکار می باشد که در بسیاری از کشورها و متناسب با شرایط اقتصادی اجتماعی و سطح توسعه‌یافتگی‌شان، تعاونی‌ها تأثیر قابل‌توجهی در توسعه اعمال کرده‌اند. مطالعات گوناگون نشان می‌دهد که نیجریه با بهره گیری از تعاونی‌ها، تجربه موفقی را در نوسازی سیستم کشاورزی از سر گذرانده می باشد. نخست جوانان و یا کشاورزان جزء در این کشور در دوره‌های آموزشی که به‌مقصود پر کردن شکاف بین مراکز تحقیقاتی و کشاورزان برپا می‌گردید، شرکت داده‌شده، پس از طی یک دوره یک‌ساله که بخش اعظم آن را آموزش‌های عملی تشکیل می‌داد، به جوامع خود برگشته، به‌صورت خودجوش تعاونی‌هایی را که برای آن‌ها امکان دسترسی آسان‌تر به وام‌های بانکی و برخورداری از خدمات کشاورزی را میسر می‌ساخت، تشکیل می‌دادند. تأثیر فعالیت این گروه در قالب تشکیل تعاونی‌ها و در راستای سرعت بخشیدن به نوسازی کل سیستم کشاورزی، بسیار ملموس و فراوان بوده می باشد. دستاوردهای پژوهشی گوناگونی مؤید این نکته قابل‌تأمل می باشد که ارتباط آماری کاملاً معنی‌داری بین کشاورزانی که از وجود تعاونی‌های کشاورزی و خدمات آن‌ها برخوردار شده‌اند، با سطح توسعه‌یافتگی کشاورزی آنان هست. درمجموع، تأثیر تعاونی‌های تولیدی بسیار ملموس و فراوان بوده و اصلاح بازار، ازدیاد تولید و توزیع عادلانه درآمد را تسریع می‌نماید (امینی،1390:2).

از این رو عمده ترین ره آورد اقتصادی تعاونی‌های تولید، به تبیین زیر می باشد: 1- جمع آوری سرمایه های کوچک مردم، برای تبدیل به سرمایه های بزرگ­تر به شکل تعاونی، 2- مبارزه با گرانی و توزیع نامناسب کالاها، 3- ایجاد اشتغال در زمینه­های متعدد با سرمایه های متناسب با نوع تولید، 4- کاهش هزینه های تولید با همیاری و همکاری صمیمانه اعضاء، و صرفه جویی و بهره برداری صحیح از امکانات و منابع در تعاونی‌های تولیدی، و در نهایت افزایش درآمد آن ها.( اکبری، 1380، 6).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- آیا بین توانمندسازی روانشناختی و تشکیل تعاونی‌های تولیدی در مناطق روستایی ارتباط هست؟

1-1- آیا بین احساس خود تعیینی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

2-1- آیا بین احساس معنی‌داری و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

3-1- آیا بین احساس تأثیر و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

4-1- آیا بین احساس اعتماد و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

5-1- آیا بین احساس شایستگی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه