عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر تشکیل تعاونی­ های تولید روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

سهل و ممتنع بودن شرایط وام

در شرکت‌های تعاونی اعتبار، پرداخت وام برای کارهای تولیدی بایستی در کمال سرعت و سهولت انجام گیرد؛ اما در مورد امور مصرفی و اطمینان با استرداد وام‌ها و تضمین حیثیت شرکت بایستی تشریفاتی خاص رعایت گردد.

5- نظارت بر مصرف وام

اطمینان به بازگشت وام یکی از اصول اولیه می باشد. شرکت تعاونی اعتبار روستایی که معمولاً شرکتی کوچک و محدود می‌باشد بایستی حتی‌المقدور در چگونگی و نحوه مصرف وام اعضاء نظارت نماید (اختر محققی، 1385: 85-86).

2-5- تاریخچه تعاونی‌ها

جوامع بشری از دیرباز فعالیت‌های روزمره خود را برای رسیدن به نتایج مطلوب‌تر به اشتراک و تعاون می‌گذاشتند. در بسیاری از موارد غیر از مشارکت و تعاون، ادامه حیات در جوامع بسیار مشکل بوده می باشد. نهضت تعاون به‌عنوان یک‌راه‌حل اساسی، نشانه‌ای از عزم گروه‌های انسانی برای روبرو شدن با نارسایی‌ها و معضلات جامعه می باشد. هرچند که باگذشت زمان شکل تعاون و مشارکت بین جوامع با فراز و نشیب همراه بوده می باشد. بااین‌حال امروزه نیز پیشبرد بهتر امور و فعالیت‌های مختلف با مشارکت و همکاری، افراد، تجربه‌ها، تخصص‌ها و سرمایه‌ها میسر می باشد. اگر این طور نباشد لازم می باشد هزینه و زمان بسیاری صرف گردد و سرانجام نیز اهداف موردنظر محقق نخواهند گردید. هرچند از تعاون بیش از هر چیز به‌عنوان سامان دهنده فعالیت‌های اقتصادی و از ارکان نظام اقتصادی نام‌برده می گردد، اما لازم به یادآوری می باشد مباحثی همچون اندازه همکاری اعضاء، نوع رقابت بین افراد و …، که بر خواسته از رفتارهای فردی و گروهی می باشد، در موفقیت یا عدم موفقیت تعاونی‌ها نقشی اساسی بر عهده‌دارد که هیچ سرمایه مادی قابلیت جایگزینی با آن را ندارد (لهسایی زاده، 1388: 55).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- آیا بین توانمندسازی روانشناختی و تشکیل تعاونی‌های تولیدی در مناطق روستایی ارتباط هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1- آیا بین احساس خود تعیینی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

2-1- آیا بین احساس معنی‌داری و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

3-1- آیا بین احساس تأثیر و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

4-1- آیا بین احساس اعتماد و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

5-1- آیا بین احساس شایستگی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه