مطالعه تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر تشکیل تعاونی­ های تولید روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

با در نظر داشتن اینکه بخش کشاورزی در اغلب کشورهای جهان به‌عنوان یک اصل مهم اشتغال‌زایی اقدام می کند، پس در نظر داشتن ترویج کارآفرینی دربخش کشاورزی اهمیتی مضاعف پیدا می کند که در این‌ بین تعاونی‌های کشاورزی بهترین محل برای ترویج کارآفرینی و پرورش افراد کارآفرین هستند. ترویج کارآفرینی در تعاونی­های کشاورزی به مفهوم اشاعه و گسترش نوآوری و یا ایجاد یک حرفه تازه دریکی از زیر بخش‌های کشاورزی می باشد (آمدی و همکاران، 1388:19).

ازجمله مسائل و مشکلاتی که در تعاونی‌های کشاورزی درزمینه­ی کارآفرینی هست سطح پایین آگاهی از مقوله کارآفرینی در بین اعضای تعاونی­های کشاورزی، اطلاع‌رسانی ضعیف در تعاونی­های کشاورزی درزمینه­ی کارآفرینی، ضعف تعاونی­های کشاورزی در برگزاری کارگاه‌های آموزشی در مورد کارآفرینی، کمبود سرمایه لازم به‌ مقصود طرفداری از افراد کارآفرین در تعاونی‌های کشاورزی، ارتباط ضعیف تعاونی‌های کشاورزی با مراکز علمی و تحقیقاتی و پایین بودن مهارت‌های کارآفرینی در بین اعضاء می‌باشد (آمدی و همکاران،1388: 21).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

توسعه محصولات نوآورانه و کسب‌وکار جدید در کشاورزی و طریقه روبه رشد نوآوری در محصولات، ضرورت کارآفرینی را ایجاب می کند؛ پس با ایجاد و ارتقای تعاونی­های تولیدی، می­توان در راستای توسعه و گسترش محصولات نوآورانه و کسب‌وکار جدید در روستاها و پیشبرد برنامه‌های توسعه روستایی قدم برداشت (طالب، 1376: 31).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- آیا بین توانمندسازی روانشناختی و تشکیل تعاونی‌های تولیدی در مناطق روستایی ارتباط هست؟

1-1- آیا بین احساس خود تعیینی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

2-1- آیا بین احساس معنی‌داری و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

3-1- آیا بین احساس تأثیر و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

4-1- آیا بین احساس اعتماد و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

5-1- آیا بین احساس شایستگی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه