عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر تشکیل تعاونی­ های تولید روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

مکتب تعاونی مشترک‌المنافع

مطابق با فلسفه این مکتب، نهضت تعاون بایستی تمامی زمینه‌ها را در برگرفته و در کلیه فعالیت‌ها رایج گردد تا آنکه به نظامی فراگیر تبدیل گردد. این همان هدف پیشگامان راچدیل بود که برای ورود تعاون به کلیه عرصه‌ها هیچ‌گونه محدودیتی برای آن قائل نشدند؛ اما امروزه، همه، مگر عده قلیلی این طرز تفکر را بسیار آرمانی، جزمی و واهی می‌پندارند. این مکتب، در جامعه کنونی، نه عملی می باشد و نه واقع‌گرایانه. هرچند ایجاد یک تعاونی کاملاً از این ‌دست، همان‌گونه که در مناطق مهاجرنشین هاتریک (کانادا) و محل اسکان کیبوتز در اسرائیل به چشم می‌خورد، امکان‌پذیر می باشد (حیدری ساربان،1382: 34).

2-4-3- مکتب کاپیتالیسم اصلاح‌شده

فلسفه این مکتب حاکی از آن می باشد که تعاونی‌ها از اساس کاپیتالیسم هستند، اما به مجموعه‌ای از قوانین متناوب، این مکتب معتقد می باشد که تعاونی‌ها برای مهار نظام کاپیتالیستی و فجایع به وجود آمده‌اند. همچنین در مواقعی که از نظر سرمایه‌گذاران، جذابیت لازم را ندارد و به تعبیری سود مطمئن یا کافی در بین نیست تعاونی‌ها شق مناسبی تلقی می شوند. تعاونی‌ها نباید سود را حذف کنند، بلکه بایستی کوشش گردد همه سودآور شوند. در این مکتب، کاپیتالیسم یک الگو و شکل قانونی تجارت می باشد و تعاونی‌ها صرفاً صورت اصلاح‌شده این نظام هستند. پیروان این مکتب، به‌ویژه در آمریکای شمالی، بسیارند (همان: ۳۴).


2-4-4- مکتب ضابطه­ی رقابتی

این مکتب را افرادی زیرا ژرژفوکه و لاوکز مطرح کردند. آن‌ها معتقد بودند که تعاونی‌ها فقط وسیله‌ای برای جلوگیری از مفاسد نظام سرمایه‌داری تلقی می شوند. آن‌ها می‌گویند: موانع بسیاری مانند دولت نمی‌گذارند تعاونی‌های مصرف، جایگزین کامل سرمایه‌داری شوند (قنبری و همکاران 1379: 22 – 23).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- آیا بین توانمندسازی روانشناختی و تشکیل تعاونی‌های تولیدی در مناطق روستایی ارتباط هست؟

1-1- آیا بین احساس خود تعیینی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

2-1- آیا بین احساس معنی‌داری و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

3-1- آیا بین احساس تأثیر و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-1- آیا بین احساس اعتماد و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

5-1- آیا بین احساس شایستگی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه