عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین قابلیت های اعتماد،اعتماد و قصد وفاداری در شرکت های بیمه

قسمتی از متن پایان نامه :

کم شدن وفاداری کارکنان

کارکنان واعضای سازمانها همواره بر این باور بوده اند که سازمانها و کارفرمایان نسبت به وفاداری آنان پاداشهای خوبی می دهند ، یعنی امنیت شغلی دارند ، از مزایای خوبی بهره مند می شوند و حقوق و پاداششان افزایش می یابد . اما در سالهای میانی دهه ی 1980 ، سازمانها با رویارویی با پدیده رقابت جهانی و نظاره ی برخوردهای ناجوانمردانه (بلعیده شدن سازمانها ی ضعیف به وسیله ی سازمانهای قدرتمند) و از این قبیل ، دست از سیاستهای گذشته برداشتند و امنیت شغلی ، سابقه خدمت و پاداشهای مناسبی را که به کارکنان قدیمی خود می دادند ، کاهش دادند . سازمانها کوشیدند تا خود را در برابر این پدیده مصون سازند. یعنی کارخانه هایی را که فعالیتهایشان سودآور نبود تعطیل کردند، واحدهای تولیدی خود را در کشورهایی دایر نمودند که هزینه ها پایین تر می باشد ، واحدهایی که سود آور نبودند فروختند، سطوح مدیریت را کاهش دادند و به جای کارکنان قدیمی ، افرادی را به صورت موقت استخدام کردند. نکته مهم این می باشد که این پدیده تنها در آمریکا نظاره نمی گردد . شرکتهای اروپایی هم به همین گونه اقدام کردند. برای مثال ، بانک بزرگ انگلیس ( بارکلی[1] ) به تازگی 20% نیروی کار خود را اخراج نمود و بعضی از شرکتهای آلمانی هم نیروی کار خود و طبقات مدیریت را کاهش دادند، مجتمع بزرگ الکترونیک ( زیمنس ) در 1993 بیش از 3000 کارمند رده میانی را اخراج نمود ، شرکت عظیم فولادسازی گروپ سلسله مراتب مدیریت خود را به سه سطح کاهش داد.( پیش از آن 7 سطح مدیریت در این شرکت وجود داشت ) و شرکت مرسدس بنز سطوح مدیریت را از 7 به 5 پایین آورد.

این تغییرات باعث شده می باشد که وفاداری اعضاء و کارکنان به سازمانها کاهش یابد. برای مثال ، تحقیقی که به صورت پیمایشی یا زمینه یابی در 1993 بر روی کارکنان انجام گردید ، بیش از 77% آنان گفتند که وفاداری اعضاء نسبت به سازمان ( در مقایسه با 1988 ) کاهش یافته می باشد . کارکنان چنین می پندارند که سازمانها و کارفرمایان تعهد کمتری در برابر آنان دارند و در نتیجه کارکنان هم از این بابت واکنشی مناسب از خود نشان می دهند

مسأله مهمی که در رشته ی علمی ” رفتار سازمانی ” مطرح می باشد ، این می باشد که به مدیران آموخته می گردد چگونه موجبات انگیزش کارکنان را فراهم آورند تا آنان نسبت به سازمان و کارفرمایان خود احساس وفاداری و تعهد بیشتری نمایند و در عین حال سازمان بتواند در صحنه رقابت جهانی هم باقی بماند.(رابینز[2] ، 1943  )

[1] – bareckli

[2] – robbins

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-5-1) اهداف علمی:

هدف   کلی : مطالعه ارتباط بین قابلیت‌های اعتماد، اعتماد و قصد وفاداری

1) مطالعه ارتباط بین درک مشتری نسبت به شایستگی(تخصص) کارکنان و اعتماد کارکنان.

2) مطالعه ارتباط بین درک مشتری نسبت به خیرخواهی کارکنان و اعتماد کارکنان.

3) مطالعه ارتباط بین درک مشتری نسبت گرایش کارکنان به حل مشکل و اعتماد کارکنان.

4) مطالعه ارتباط بین درک مشتری نسبت به شایستگی(تخصص) سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی و اعتماد مشتری به سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی.

5) مطالعه ارتباط بین درک مشتری نسبت به خیرخواهی سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی و اعتماد مشتری به سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

6) مطالعه ارتباط بین اعتماد مشتری به کارکنان  و اعتماد مشتری  به سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی.

7) مطالعه ارتباط بین اعتماد مشتری به کارکنان و نیات مشتریان به وفاداری.

8) مطالعه ارتباط بین اعتماد مشتری  به سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی و نیات مشتریان به وفاداری.

1-5-2) اهداف کاربردی:

کمک به شرکت‌های بیمه  و سایر سازمان‌های دولتی و خصوصی جهت افزایش ایجاد اعتماد و تقویت نیات وفاداری در میان مشتریانشان.

مطالعه ارتباط بین قابلیت های اعتماد،اعتماد و قصد وفاداری در شرکت های بیمه مطالعه موردی بیمه های خصوصی استان گیلان