عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین قابلیت های اعتماد،اعتماد و قصد وفاداری در شرکت های بیمه

قسمتی از متن پایان نامه :

سطوح وفاداری

جهت رسیدن به اهداف مورد نظر، شش سطح وفاداری قابل تعریف می باشد که عبارتند از:

1- مشکوک­ها: این قسمت شامل همه خریداران کالا یا خدمات ما در بازار می­باشند. مشکوک­ها یا از کالاها و خدمات سازمان ناآگاه هستند و یا تمایلی به خرید آن ندارند.

2- مشتریان احتمالی: مشتریان بالقوه­ای هستند که تا حدودی مجذوب سازمان شده­اند، اما هنوز گامی را جهت انجام معامله بر نداشته‌اند.

3- مشتریان: معمولاً کسی که محصولی را خریداری کرده می باشد(البته این طبقه می­تواند شامل بعضی از خریداران تکراری نیز باشد، که نسبت به سازمان احساس وفاداری نیز ندارند).

4- ارباب رجوع: مشتریان تکراری که دارای احساس وفاداری مثبتی به سازمان هستند، اما صرف نظر از خریدشان طرفداری آنها بیشتر منفعلانه می باشد تا فعالانه.

5- طرفداران: ارباب رجوع­هایی که با معرفی سازمان به دیگران به صورت فعالانه­ای از سازمان طرفداری می‌کنند.

6- شرکاء: شراکت، قوی­ترین شکل روابط بین مشتری و عرضه کننده می‌باشد؛ و از آنجایی که هر دو طرف آن را متقابلاً سودآور می‌دانند، به حفظ آن می­پردازند(هیل، 1385).

پس وفاداری فراتر از این می باشد که تنها خریدی صورت گیرد و یا تکرار گردد. آن بیانگر سطح کاملی از تعهد مشتری[1] نسبت به عرضه کننده می‌باشد و نشانگر درجه‌ای از تعهد مثبتی می باشد؛ که مشتریان وفادار و واقعی را متمایز می سازد. درجه وفاداری مشتری می‌تواند در اندازه­گیری رضایت مشتری جهت بخش‌بندی جایگاه مشتری و شناسایی گروه‌هایی از مشتریان که احتمال روگردانی آنها هست، مورد بهره گیری قرار گیرد. رضایت از معاملات قبلی تنها عامل تعیین کننده وفاداری مشتریان نمی‌باشد و عوامل دیگری از قبیل تصویر عرضه‌ کننده،‌ عملکرد نسبی و یا اندازه جذابیت رقبا و اندازه توجه مشتری در بازار نیز آن را تحت تأثیر قرار می‌دهند(همان منبع).

ممکن می باشد که سطوح وفاداری در بین خریدهای با پیچیدگی کم و زیاد متفاوت باشد. معمولاً در خریدهای با پیچیدگی زیاد که دارای یک فرآیند طولانی‌تری از تصمیم‌گیری می‌باشند و بین عرضه‌ کننده و مشتری تماس بیشتری هست، تعهد و وفاداری بیشتری نسبت به یک عرضه ‌کننده خوب هست. پس در تعویض عرضه ‌کننده ریسک زیادی هست. احتمالاً‌ بی‌حالی دلیل اصلی تکرار خرید در تصمیمات دارای پیچیدگی کم می‌باشد و این مسأله می‌تواند مشتریان را نسبت به رقبایی که می‌توانند با ارتباطاتی مناسب این موانع را بر‌طرف سازند،‌ حساس‌تر نماید(همان منبع).

[1] Customer Commitment

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-5-1) اهداف علمی:

هدف   کلی : مطالعه ارتباط بین قابلیت‌های اعتماد، اعتماد و قصد وفاداری

1) مطالعه ارتباط بین درک مشتری نسبت به شایستگی(تخصص) کارکنان و اعتماد کارکنان.

2) مطالعه ارتباط بین درک مشتری نسبت به خیرخواهی کارکنان و اعتماد کارکنان.

3) مطالعه ارتباط بین درک مشتری نسبت گرایش کارکنان به حل مشکل و اعتماد کارکنان.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4) مطالعه ارتباط بین درک مشتری نسبت به شایستگی(تخصص) سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی و اعتماد مشتری به سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی.

5) مطالعه ارتباط بین درک مشتری نسبت به خیرخواهی سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی و اعتماد مشتری به سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی.

6) مطالعه ارتباط بین اعتماد مشتری به کارکنان  و اعتماد مشتری  به سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی.

7) مطالعه ارتباط بین اعتماد مشتری به کارکنان و نیات مشتریان به وفاداری.

8) مطالعه ارتباط بین اعتماد مشتری  به سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی و نیات مشتریان به وفاداری.

1-5-2) اهداف کاربردی:

کمک به شرکت‌های بیمه  و سایر سازمان‌های دولتی و خصوصی جهت افزایش ایجاد اعتماد و تقویت نیات وفاداری در میان مشتریانشان.

مطالعه ارتباط بین قابلیت های اعتماد،اعتماد و قصد وفاداری در شرکت های بیمه مطالعه موردی بیمه های خصوصی استان گیلان