عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر تشکیل تعاونی­ های تولید روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعاونی‌های تولید روستایی بعنوان یکی از نظام های مهم بهره برداری بهینه از منابع محدود یاد     می گردد که سازمانی منسجم و خودجوش می باشد که مبتنی بر اصول تعاون یعنی برابری در بهره برداری از خدمات و کار جمعی می باشد. در این شرکت ها اشتغال اعضا در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر آن فعالیت می نمایند.( ملکی، 1378، 13).

با نگاهی به تاریخ چگونگی شکل‌گیری تعاونی‌های کشورهای توسعه‌یافته درمی‌یابیم که بسیاری از این کشورها با هدف تهیه غذا، تأمین نیروی کار موردنیاز بخش صنعت، صنایع تبدیلی و تکمیلی و همچنین ایجاد بازار مصرف کالاهای تولیدی، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و… دست به تشکیل تعاونی‌های تولید زده اند. این واقعیت توجه هرچه بیشتر به بخش تعاون را در برنامه‌ریزی‌های توسعه برای برنامه ریزان نمایان می‌سازد (Pinnelli,2002:73). اتحادیه‌های تعاونی روستایی از نخستین تعاونی‌های رسمی تشکیل‌شده در مناطق روستایی ایران بوده‌اند که با انجام اصلاحات ارضی و در راستای کمک به توسعه‌ی مناطق روستایی کشور، برپا شدند. گرچه بر اساس اساسنامه‌ی مصوب، این تعاونی‌ها می‌توانند در کلیه امور مربوط به توسعه عمران روستایی فعالیت کنند، لیکن در اقدام، عمده فعالیت‌های آن‌ها به انجام خدمات بازرگانی و بازار رسانی، تأمین نهاده‌های کشاورزی و تولیدی محدود گردیده می باشد. اتحادیه‌های شرکت‌های تعاونی روستایی که به‌صورت رسمی و قانونی و در پی تشکیل شرکت‌های تعاونی روستایی، با عضویت هزاران نفر از روستاییان کشور تشکیل‌شده‌اند، بدون شک ازجمله نهاد‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای موجود هستند که در راستای توسعه روستایی، هم در شکل فعلی و هم در شکل تقویت‌ شده و یا تجدید ساختار و سازمان‌یافته، از آن‌ها می‌توان بهره‌ی فراوان جست. جای هیچ‌گونه شکی نیست که با رفع ایرادات و معضلات فعلی این تعاونی‌ها و با بهره گیری از ظرفیت‌ها و امکانات موجود در آن‌ها، اجرای برنامه‌های توسعه روستایی عملی‌تر و سریع‌تر محقق خواهد گردید (ماهنامه دهیاری‌ها، 1390: 43).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- آیا بین توانمندسازی روانشناختی و تشکیل تعاونی‌های تولیدی در مناطق روستایی ارتباط هست؟

1-1- آیا بین احساس خود تعیینی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-1- آیا بین احساس معنی‌داری و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

3-1- آیا بین احساس تأثیر و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

4-1- آیا بین احساس اعتماد و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

5-1- آیا بین احساس شایستگی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه